--%>

     Mô hình tổ phụ nữ thu gom, xử lý rác thải nơi công cộng và khu dân cư của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, đang là mô hình hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức cho người dân về BVMT và tạo được nguồn quỹ hỗ trợ thiếu nhi, phụ nữ khó khăn.
     Mô hình tổ phụ nữ thu gom, xử lý rác thải Chi hội phụ nữ ấp 6, xã Thanh Hòa ví dụ điển hình. Tổ có trên 15 hội viên tham gia, mỗi tuần các thành viên trong tổ sẽ đi thu gom rác thải tại khu dân cư và các hộ dân. Sau đó, rác thải được tập trung tại nhà văn hóa ấp để phân loại. Rác hữu cơ được dùng để bón cho cây trồng, các loại chất thải rắn như nhựa và bọc ni lông được bán lại cho nhà máy xử lý rác để xây dựng quỹ.

     Mô hình này cũng thu hút sự tham gia tích cực của các trường học trên địa bàn. Tại trường Tiểu học Thanh Hòa, định kỳ mỗi lần/tuần, cán bộ, công nhân viên chức nhà trường tổ chức thu gom, xử lý rác thải trước, trong và sau khu vực trường học để tập kết vào bãi rác tập trung.

 

 

     Những năm gần đây, do sự mở rộng quy mô dân cư và các hoạt động buôn bán, kinh doanh trên địa bàn xã nên lượng rác thải đang ngày càng nhiều. Trước thực trạng trên, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thanh Hòa Vũ Thị Thê, đã mạnh dạn bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải rắn.

     Theo bà Thê, nhà máy không chỉ là nơi thu mua rác từ các chi hội phụ nữ trên địa bàn, mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều con em tại địa phương. Bà cũng đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phát động phong trào thu gom rác thải gắn với phong trào 5 không 3 sạch, từ đó vừa tạo ra nguyên liệu hoạt động cho nhà máy, vừa giúp phong trào của Hội Phụ nữ đi lên, đồng thời tạo ra những sản phẩm hữu ích trong cuộc sống hàng ngày.

     Đến nay, xã Thanh Hòa đã có 7/7 ấp và 3 trường học thành lập mô hình thu gom, xử lý rác thải, đạt gần 100%; Hơn 50% số ấp đã có điểm tập kết và phân loại rác; Xây dựng được 3 con đường phụ nữ tự quản. Nhờ đó, trên 58% lượng rác thải sinh hoạt ở xã đã được thu gom, xử lý. Với những kết quả đã đạt được, mô hình cần được nhân rộng, nhằm BVMT và sức khỏe người dân.

 

Phương Linh

Thống kê

Lượt truy cập: 2796357