--%>

     Tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong năm 2016, vừa qua, Sở TN&MT Bình Định đã phát động Cuộc thi Sáng tạo Xanh Bình Định năm 2017 nhằm nâng cao sự tìm tòi, phát minh, sáng tạo của các bạn trẻ trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

 

     Đối tượng tham gia là học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở (nhóm 1); học sinh Trung học phổ thông (nhóm 2); sinh viên các trường Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học và các đối tượng khác có độ tuổi từ 19 - 30 tuổi (nhóm 3). Khuyến khích các em ở miền núi, hải đảo, dân tộc ít người tham gia.

     Các tác phẩm tham dự gồm, ý tưởng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững và mô hình kèm theo. Các tác phẩm phải phản ánh các vấn đề như tiết kiệm năng lượng; sản phẩm thân thiện với môi trường; bảo tồn Đa dạng sinh học; tái chế, xử lý rác thải, nước thải, khí thải; giải pháp về mặt chính sách, giáo dục môi trường; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và bảo vệ môi trường.

     Thời điểm cuối nộp tác phẩm dự thi là ngày 31/8/2017.

 

Hoàng Đàn

Thống kê

Lượt truy cập: 4529693