--%>

     Ngày 21/7/2018, tại Đà Nẵng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), nhóm Nghiên cứu - Giảng dạy Môi trường và Tài nguyên sinh vật, Đại học Đà Nẵng (DN-EBR) tổ chức Hội thảo Bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững khu vực Miền Trung - Tây Nguyên lần thứ nhất với chủ đề “Bài học kinh nghiệm về phát triển du lịch tại các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên”.

 

Các đại biểu tham dự Hội thảo

 

     Hội thảo thu hút sự tham gia của 150 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức nghiên cứu, tổ chức xã hội, các trường đại học, doanh nghiệp, cộng đồng cùng nhiều chuyên gia trong và ngoài nước. Mục tiêu của Hội thảo nhằm chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong phát triển du lịch tại các hệ sinh thái tự nhiên, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển bền vững phù hợp cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

     Tại Hội thảo, một số bài học kinh nghiệm về du lịch tại các Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên được chia sẻ. Cũng trong khuôn khổ Hội thảo, các nhà nghiên cứu, chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học trong nước và quốc tế đã trao đổi các giải pháp phát triển du lịch sinh thái tại các vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên như: động Phong Nha, hang Sơn Đoòng, Pù Mát, Lý Sơn, Cù lao Chàm, Yók Đôn… 

     Khu vực miền Trung và Tây Nguyên hiện có 59 trong tổng số 88 Vườn quốc gia, Khu dự trữ thiên nhiên, Khu bảo tồn và sinh cảnh cùng Khu bảo vệ cảnh quan, chiếm hơn 1 nửa hệ đa dạng về sinh thái - sinh học của cả nước. Do vậy, nhu cầu giữ gìn, bảo tồn và phát huy các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên là thách thức lớn và đòi hỏi cách làm hết sức chuyên nghiệp của các đơn vị và địa phương có trách nhiệm quản lý. 

 

Thu Hằng

Thống kê

Lượt truy cập: 2769573