--%>

     Ngày 18/11/2015, Chính phủ Anh cho biết từ nay đến năm 2025, nước này sẽ đóng cửa các nhà máy điện chạy bằng than đá gây ô nhiễm môi trường. Theo đó, tất cả các nhà máy điện chạy bằng than đá không ứng dụng công nghệ hạn chế phát thải khí cácbon sẽ bị đóng cửa trong một thập kỷ tới nhằm thực hiện cam kết từng bước từ bỏ than đá trong sản xuất điện năng. 

     Tuy nhiên, những nhà máy điện chạy bằng than được trang bị hệ thống hạn chế phát thải khí cácbon vẫn tiếp tục hoạt động. Than đá được xem là nguồn phát thải khí cácbon lớn nhất tại Anh.

     Tuy nhiên, Anh đang phải đối mặt với việc đáp ứng nhu cầu năng lượng trong bối cảnh công suất điện bị giảm do phải đóng cửa các nhà máy điện chạy bằng than trong bối cảnh phải sử dụng nguồn năng lượng sạch hơn nhằm hạn chế biến đổi khí hậu.

 

Lưu Trang

Tạp chí của Tổng cục môi trường

Thống kê

Lượt truy cập: 433073