--%>

     Vấn đề An ninh môi trường và sự ra đời của cuốn sách là một đề tài thu hút đông đảo các học giả, các nhà quản lý trong nước cũng như trên thế giới quan tâm. Tại Việt Nam đã có một số trung tâm nghiên cứu, đề cấp đến vấn đề này, nhưng những đề tài nghiên cứu đó chỉ được xuất bản dưới dạng tài liệu và lưu hành nội bộ trong ngành.

     Cuốn sách tập trung vào các vấn đề tranh chấp tài nguyên và các dịch vụ sinh thái; nguy cơ mất an ninh do thảm họa thiên tai, sự cố môi trường. Đặc biệt là vấn đề ô nhiễm môi trường xuyên biên giới; Vấn đề tị nạn môi trường, nhiễu loạn sinh thái và vũ khí sinh thái; Trào lưu cực đoan - mối nguy hiểm cho phát triển bền vững và an ninh môi trường. Phần quản trị an ninh môi trường có nhiều đề xuất khá mới, với nhiều minh chứng xác đáng, cụ thể được bổ sung, giúp cho người đọc có thêm những tư duy mới trong việc định hướng ứng phó với các vấn đề an ninh môi trường; đồng thời giúp họ có cơ hội tiếp cận với các vấn đề cụ thể đã từng xảy ra liên quan trực tiếp tới vấn đề an ninh môi trường tại Việt Nam .

     Cuốn sách ra đời đã cung cấp cho người đọc những khái niệm mới, những kiến thức hữu ích về vấn đề sống còn của môi trường trong sự phát triển bền vững của con người chúng ta; đồng thời cũng là một tài liệu quý giá cho các nhà quản lý, cán bộ khoa học và sinh viên đang quan tâm nghiên cứu về lĩnh vực môi trường.

     Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Đức Khiển, TS. Nguyễn Kim Hoàng

     Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông

     Cuốn sách gồm 7 chương:

     Chương 1: An ninh môi trường

     Chương 2: Mất an ninh môi trường do thiên tai

     Chương 3: Những thách thức về môi trường trên thế giới

     Chương 4: Hậu quả của sự cố và ô nhiễm môi trường đến an ninh xã hội và sức khỏe cộng đồng

     Chương 5: An ninh môi trường và khủng bố sinh thái

     Chương 6: Xóa đói giảm nghèo, biện pháp hữu hiệu để BVMT và phát triển bền vững

     Chương 7: Chúng ta sẽ phải làm gì trong chương trình nghị sự hôm nay?

Lê Chính

Thống kê

Lượt truy cập: 1379650