--%>

     Ngày 28/11/2019, Văn phòng ASOEN Việt Nam (Tổng cục Môi trường) tổ chức Hội thảo tổng kết các hoạt động ASOEN  Việt Nam năm 2019.  Tham dự Hội Thảo có Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài (Chủ tịch ASOEN  Việt Nam) và đại diện các nhóm công tác ASEAN Việt Nam…

     Phát biểu tại Hội thảo, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài  cho biết: Năm 2019, ASOEN Việt Nam đã tích cực đẩy mạnh triển khai các hoạt động hợp tác ASEAN về môi trường như biến đổi khí hậu, môi trường biển và đới bờ, hóa chất và chất thải, quản lý tài nguyên nước, giáo dục môi trường, thành phố bền vững môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Đặc biệt, các vấn đề về rác thải biển và những vấn đề liên ngành, liên lĩnh vực cũng được các quốc gia thành viên ASEAN quan tâm. Hội thảo tổng kết các hoạt động ASOEN Việt Nam năm 2019 được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá các hoạt động hợp tác của Việt Nam trong năm 2019, đồng thời tạo cơ hội để trao đổi, thảo luận về các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của ASOEN Việt Nam trong thời gian tới cũng như triển khai các hoạt động/sáng kiến của Bộ TN&MT chuẩn bị cho Năm Chủ tịch ASEAN 2020.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

     Theo Báo cáo tại Hội thảo, năm 2019, ASOEN Việt Nam đã đạt được những kết quả nổi bật như: Tổ chức thành công hơn 30 đoàn công tác tham dự các Hội nghị quan trọng trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về môi trường, bao gồm: Nhóm công tác ASOEN, Hội nghị ASOEN 30, Hội nghị AMME 15, Hội nghị đặc biệt cấp Bộ trưởng về rác thải biển và các Hội nghị khác có liên quan. Việt Nam cũng đã cử các đại diện tham gia nhiều hội thảo, sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ 7 lĩnh vực của ASOEN; Tích cực tham gia xây dựng, góp ý cho các văn kiện hợp tác ASEAN về môi trường, bao gồm: Tuyên bố ASEAN về chống rác thải nhựa biển: (iiKhung hành động ASEAN về rác thải nhựa biển; (Tuyên bố chung ASEAN về biến đổi khí hậu tại Hội nghị COP23 UNFCCC; Tuyên bố chung ASEAN về hành động khí hậu tại Hội nghị Thượng đỉnh liên hợp quốc về khí hậu. Các văn kiện đều đã được tiến hành các thủ tục tham vấn, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Đề xuất thành công 02 Vườn Quốc gia của Việt Nam trở thành các Vườn Di sản ASEAN mới; Triển khai lựa chọn và đề cử 02 trường học của Việt Nam nhận Giải thưởng trường học sinh thái ASEAN; 02 cá nhân tiêu biểu nhận Giải thưởng thanh niên môi trường ASEAN năm 2019; Hoàn thành các thủ tục trình phê duyệt dự án “Chương trình tài trợ nhỏ về bảo tồn và quản lý bền vững các Vườn Di sản ASEAN, pha II - Hợp phần Việt Nam”…

     Các hoạt động hợp tác với ASEAN về môi trường trong năm qua đã đóng góp tích cực cho quá trình hội nhập khu vực trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, cũng như có vai trò xúc tác cho việc mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực môi trường với các nước khác trên thế giới cũng như các tổ chức quốc tế và khu vực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn, thách thức về nguồn lực tài chính; nguồn nhân lực; công tác điều phối, lồng ghép các hoạt động hợp tác ASEAN về môi trường với các hoạt động ở cấp quốc gia, cũng như lồng ghép với các chương trình, dự án hợp tác quốc tế với các nước, tổ chức quốc tế và đối tác khác....

     Việt Nam sẽ chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN bắt đầu từ ngày 1/1/2020. Để chuẩn bị cho Năm Chủ tịch ASEAN 2020, ASOEN Việt Nam cần tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch Hành động giai đoạn 2016-2020 của Bộ TN&MT thực hiện Đề án Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hoá -Xã hội ASEAN đến năm 2025; chủ động hỗ trợ, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT để triển khai các nhiệm vụ thuộc danh mục hoạt động Việt Nam chủ trì trong năm 2020 đã được Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN phê duyệt.

 

Châu Loan

 

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 358414