--%>

     Mới đây, Ngân hàng DBS của Singapo và cơ quan về môi trường của Liên hiệp quốc đưa ra báo cáo Nghiên cứu Nhu cầu Tài chính Xanh tại ASEAN, trong đó nhấn mạnh, các nước thành viên ASEAN cần tăng gấp 4 lần mức "đầu tư xanh" mỗi năm để bảo vệ người dân và nền kinh tế trước tác động của tình trạng biến đổi khí hậu, cũng như các cú sốc về môi trường khác.

 

 

     Các chuyên gia cho rằng, ASEAN cần khoảng 3.000 tỷ USD cho "đầu tư xanh" trong giai đoạn từ năm 2016-2030, gấp 37 lần so với quy mô thị trường trái phiếu xanh toàn cầu năm ngoái. Trong đó, 1.800 tỷ USD đầu tư vào cơ sở hạ tầng và 400 tỷ USD cho năng lượng tái tạo, hiệu suất năng lượng và lương thực, nông nghiệp và sử dụng đất.

     Cũng theo báo cáo trên, các dòng "tài chính xanh" hiện nay ở ASEAN ước tính ở mức 40 tỷ USD/ năm, so với khoảng 200 tỷ USD nhu cầu cần cho mỗi năm từ nay cho đến năm 2030.

 

Hương Mai

Thống kê

Lượt truy cập: 2501860