--%>

     Ngày 2/11/2017, Ban Giám đốc Điều hành ADB đã phê duyệt 170 triệu USD vốn vay để giúp Việt Nam cải tạo cơ sở hạ tầng đô thị và ứng phó biến đổi khí hậu.

     Bên cạnh các khoản vay, ADB cũng sẽ triển khai hỗ trợ kỹ thuật cùng với Bộ TN&MT tổng số vốn là 14,1 triệu USD và đầu tư viện trợ không hoàn lại 6 triệu USD từ Quỹ môi trường toàn cầu và Quỹ tín thác ứng phó biến đổi khí hậu đô thị. Hỗ trợ kỹ thuật sẽ lồng ghép cách tiếp cận phát triển đô thị xanh và thích ứng cho các cơ quan chính phủ thông qua tư vấn chính sách và xây dựng năng lực cũng như nhân rộng cách tiếp cận này sang các TP khác ở Việt Nam.

     Dự kiến sẽ có khoảng 116.000 hộ gia đình được hưởng lợi tại các TP: Huế, Vĩnh Yên và Hà Giang. 

 

Sơn Tùng

Thống kê

Lượt truy cập: 2769741