--%>

     Ngày 6/7/2017, Vườn Quốc gia Bái Tử Long, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh và Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội tiến hành thả 68 cá thể thuộc tám loài động vật hoang dã sau cứu hộ từ Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội về các đảo của Vườn Quốc gia Bái Tử Long.

 

 

     Số động vật hoang dã được tái thả gồm 11 cá thể rắn (gồm rắn hổ mang chúa, rắn hổ mang và rắn cạp nong), 2 cá thể mèo rừng và 55 cá thể khỉ (gồm khỉ đuôi lợn, khỉ mặt đỏ, khỉ mốc và khỉ vàng). Đây là những động vật hoang dã do người dân nuôi nhốt đem giao nộp cho cơ quan chức năng hoặc là cá thể động vật hoang dã được cơ quan chức năng phát hiện trong các vụ vận chuyển, buôn bán hoặc nuôi nhốt trái phép. Các cá thể này được Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội cứu hộ, phục hồi chức năng, đã hoàn toàn khỏe mạnh, đủ điều kiện để tái thả về môi trường sống tự nhiên.

 

Nguyệt Minh

 

Thống kê

Lượt truy cập: 2826282