--%>

     Ngày 27/9/2018, tại TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương), UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức Lễ Công bố Sách Xanh năm 2018 và trao giải thưởng Cuộc thi Sáng tác video, clip truyền thông về BVMT.

     Nhằm ghi nhận và tôn vinh thành tích xuất sắc trong công tác BVMT cùa các doanh nghiệp (DN), định kỳ 2/lần, UBND tỉnh Bình Dương thực hiện việc phân hạng và công bố Sách Xanh tỉnh Bình Dương. Đây là lần thứ 5, kể từ năm 2010, UBND tỉnh Bình Dương Bình tổ chức Lễ Công bố Sách Xanh để tuyên dương các doanh nghiệp thực hiện tốt các yêu cầu về BVMT trên địa bàn tỉnh.

     Tiếp theo thành công của việc công bố Sách Xanh Bình Dương những năm trước, ngày 6/3/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND quy định tiêu chí đánh giá, phân hạng các DN và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương theo hướng bổ sung các tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt hơn về công tác BVMT. Cụ thể, DN được ghi tên vào Sách Xanh Bình Dương phải bảo đảm thỏa mãn cả 3 điều kiện: Một là, có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoặc giấy xác nhận kế hoạch BVMT hoặc giấy/phiếu xác nhận cam kết BVMT, hoặc giấy/phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, hoặc quyết định phê duyệt/xác nhận đề án BVMT theo các quy định về BVMT. Hai là, có công trình xử lý chất thải và vận hành thường xuyên các công trình này. Ba là, không bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT và qua xác minh không bị cộng đồng nơi DN đặt nhà máy phản ánh về công tác BVMT của DN trong thời gian ít nhất là 2 năm tính từ thời điểm đánh giá trở về trước.

     Quyết định còn sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí đánh giá, phân hạng DN theo các quy định hiện hành, gồm: Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường và công tác vệ sinh công nghiệp; tuân thủ về hồ sơ quản lý môi trường và các vấn đề liên quan; đặc biệt quy định có điểm thưởng cho DN có một trong các chứng nhận ISO 14001 hoặc GMP hoặc OHSAS 18001, DN có các giải thưởng về môi trường và DN có sự tham gia vào các hoạt động BVMT phục vụ cộng đồng.

 

Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương Phạm Danh trao kỷ niệm chương cho các DN đoạt giải

 

    Năm 2018, Sở TN&MT tỉnh Bình Dương tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương”. Trên cơ sở đó, Hội đồng bình chọn Sách Xanh Bình Dương đã tiến hành phân loại, xếp hạng DN. Kết quả, có 66 DN thực hiện tốt yêu cầu về BVMT, trong đó có 61 DN được xếp loại màu xanh lá cây, 5 DN được xếp màu xanh dương. Đồng thời, Sở TN&MT cũng đã lấy thêm ý kiến về việc chấp hành các quy định của pháp luật về thuế, công đoàn, lao động, bảo hiểm xã hội từ năm 2016 đến nay, trên cơ sở đó xác định danh sách 33 DN có thành tích xuất sắc (có điểm tổng cộng từ 100 điểm trở lên).

     Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng đánh giá cao thành tích xuất sắc của các DN và mong rằng, các DN sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa để xứng đáng với sự biểu dương, khen thưởng của UBND tỉnh, sự tôn vinh của xã hội. Đồng thời, yêu cầu các cấp, ngành cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

     Sở TN&MT Bình Dương, UBND các huyện, thị, TP và các ngành có liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung tiêu chí đánh giá, phân hạng các DN để định kỳ các năm thực hiện Sách Xanh, DN chủ động lập hồ sơ đề nghị cho Sở TN&MT khảo sát, đánh giá. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tuyên truyền vinh danh các DN đạt Sách Xanh trên Đài Phát thành truyền hình hàng tuần trong chương trình Tài nguyên - Môi trường hoặc các chương trình khác; nghiên cứu, đề xuất thêm các lợi ích thiết thực hơn cho DN khi được UBND tỉnh Bình Dương công bố Sách Xanh để khuyến khích nhiều hơn nữa số lượng DN tự đăng ký tham gia.

     Các Sở, ban, ngành và UBND huyện, TP, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bình Dương và Hội, đoàn thể cần tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được giao, trong đó, kịp thời phát hiện và đề cử các DN mới thực hiện tốt công tác BVMT để xem xét tôn vinh, khen thưởng. Đối với các DN chưa đạt Sách Xanh, cần nỗ lực phấn đấu khắc phục tồn tại, hạn chế để được ghi tên vào lần tiếp theo…

 

Hương Mai

Thống kê

Lượt truy cập: 2893587