--%>

     Ngày 11/7/2017, tạp chí Environmental Research Letters của Thụy Điển đã công bố một nghiên cứu chỉ ra, có 4 biện pháp rất hiệu quả mà mọi người dân trên thế giới đều có thể áp dụng để giảm lượng khí thải CO2 và chống lại tình trạng Trái đất nóng lên.

 

 

     Cụ thể, áp dụng chế độ ăn nhiều rau quả, tránh đi lại bằng máy bay, hạn chế sử dụng ô tô cá nhân và thực hiện “kế hoạch hóa” gia đình sẽ góp phần giảm lượng khí thải CO2.

     Việc hạn chế sử dụng ôtô cá nhân có thể giúp giảm khoảng 2,4 tấn CO2 mỗi năm, trong khi chế độ ăn uống nhiều rau quả có thể giúp giảm 0,8 tấn khí thải này. Không đi lại bằng máy bay có thể làm giảm khoảng 1,6 tấn CO2 trong mỗi chuyến đi và sinh đẻ ít con, một biện pháp được coi là hiệu quả nhất để đối phó với tình trạng Trái đất nóng lên, có thể giúp giảm trung bình 58,6 tấn CO2/năm.

     Những biện pháp trên được các nhà khoa học nêu ra sau khi phân tích 39 nghiên cứu trong các tạp chí khoa học và báo cáo của chính phủ nhiều nước trên thế giới. Những nhà khoa học này cũng nghiên cứu các biện pháp đối phó với tình trạng trái Đất nóng lên được thực hiện tại Canađa, Mỹ, Ôxtrâylia, châu Âu và nhận thấy rằng những biện pháp này nhìn chung đã giúp giảm một cách rõ rệt lượng khí thải CO2.

 

Vũ Nhung

Thống kê

Lượt truy cập: 4559470