--%>

     UBND tỉnh Kon Tum vừa yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất-Dịch vụ-Thương mại An Phú Thịnh Kon Tum dừng ngay hoạt động vận hành thử nghiệm Nhà máy chế biến mủ cao su tại xã Sa Nhơn theo Thông báo số 05 ngày 5/1/2018.

     UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Công tổ chức khắc phục tồn tại, hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật về môi trường, tài nguyên nước; dừng xả nước thải ra môi trường; không được đưa Nhà máy vào hoạt động sản xuất khi chưa được cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT.

     UBND tỉnh Kon Tum giao Sở TN&MT và chính quyền địa phương đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của Công ty. Nếu phát hiện Nhà máy vẫn hoạt động sản xuất thì tiến hành xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh để xử lý.

     Trước đó, Sở TN&MT tỉnh Kon Tum phát hiện, trong quá trình vận hành thử nghiệm Nhà máy chế biến mủ cao su, Công ty TNHH Sản xuất-Dịch vụ-Thương mại An Phú Thịnh Kon Tum có một loạt sai phạm như: chưa báo cáo UBND tỉnh cho phép điều chỉnh tiến độ đầu tư; bổ sung dòng thải phát sinh mà không có trong báo cáo đánh giá tác động môi trường; xả thải ra môi trường khi chưa có giấy phép; không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở TN&MT về BVMT, tài nguyên nước; tự ý tổ chức vận hành dây chuyền sản xuất mủ tạp trong khi chưa đầu tư hoàn chỉnh dây chuyền sản xuất và vẫn cho nhà máy hoạt động thử nghiệm khi hết thời gian đăng ký.

 

Trần Tân

Thống kê

Lượt truy cập: 920234