--%>

     Năm 2012, Bộ TN&MT tổ chức công bố Báo cáo môi trường quốc gia với chủ đề Môi trường nước mặt. Với mục tiêu cung cấp một cách nhìn tổng quan về chất lượng nước mặt, đánh giá các nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm nguồn nước ở nước ta trong thời gian qua cũng như đưa ra những khuyến nghị, giải pháp cho các vấn đề này trong thời gian tới, Bộ TN&MT đã chọn “Môi trường nước mặt” là chủ đề của Báo cáo Môi trường quốc gia năm 2012. Báo cáo được hoàn thiện với sự tham gia đóng góp ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương trên cả nước, các cán bộ quản lý, nhà khoa học và các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường nói chung và môi trường nước nói riêng.

     Báo cáo gồm 6 chương

         Chương 1 -  Tổng quan về nước mặt Việt Nam

          Chương 2 -  Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước mặt

          Chương 3 -  Diễn biến môi trường nước mặt

          Chương 4 -  Tác động của môi trường nước mặt

          Chương 5 - Quản lý môi trường nước mặt

          Chương 6 - Những tồn tại và giải pháp

Quỳnh Như

     

Thống kê

Lượt truy cập: 1512316