--%>

     Kể từ năm 1993, ngày 22/5 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (DDSH) với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về DDSH và phản ánh trách nhiệm của chúng ta trong việc bảo vệ di sản quý giá này cho các thế hệ tương lai. Với chủ đề “Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững” (Biodiversity for Sustainable Development), Ngày Quốc tế DDSH năm 2015, nhằm khẳng định tầm quan trọng về giá trị, vai trò của DDSH và bảo tồn ĐDSH đối với phát triển kinh tế, xã hội; kêu gọi cộng đồng cùng tham gia vào các hoạt động bảo tồn.

 

Một số hình ảnh đa dạng sinh học ở Vườn Quốc gia Bù Gia Mập

 

     Số phận của nhân loại được liên kết chặt chẽ với ĐDSH – sự đa dạng của sự sống trên trái đất. ĐDSH hỗ trợ trực tiếp cho các hoạt động kinh tế quan trọng và việc làm trong các lĩnh vực khác nhau như nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp, dược phẩm, bột giấy và giấy, mỹ phẩm, làm vườn, xây dựng và công nghệ sinh học. Cung cấp nước sạch và an toàn cũng phụ   ĐDSH. Không những thế, ĐDSH còn đóng vai trò quan trọng trong giảm nhẹ biến đổi khí hậu thông qua việc góp phần cô lập carbon trong một số của quần xã sinh vật. ĐDSH cũng là nền tảng cho khả năng phục hồi hệ sinh thái và góp một phần giảm rủi ro thiên tai và chiến lược xây dựng hòa bình…Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà tính ĐDSH trên trái đất đang bị mất đi với tốc độ lớn, từ đó ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống con người.

     Hiện nay các chính phủ đã thực hiện một số cam kết nhằm ĐDSH. Một thành tựu quan trọng mà Công ước ĐDSH đã đạt được là việc thông qua Kế hoạch chiến lược đa dạng sinh học giai đoạn 2011 - 2020 và Mục tiêu Aichi về đa dạng sinh học. Song, để đảm bảo việc đạt được các kế hoạch và mục tiêu Aichi, vấn đề ĐDSH cần được giải quyết có hiệu quả trong các nội dung của Kế hoạch Phát triển bền vững. Chương trình nghị sự phát triển bền vững giai đoạn sau năm 2015 đề xuất một mục tiêu về quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững, trong đề xuất mục tiêu về bảo vệ dịch vụ hệ sinh thái và đảm bảo quản lý tốt nước và tài nguyên thiên nhiên khác.

     Để hưởng ứng Ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2015, Bộ TN&MT đề nghị Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan trung ương của các ban, ngành, đoàn thể; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân, đặc biệt là giới trẻ, các doanh nghiệp biết được tầm quan trọng về giá trị, vai trò của ĐDSH và bảo tồn ĐDSH đối với phát triển kinh tế - xã hội; kêu gọi cộng đồng cùng tham gia vào các hoạt động bảo tồn ĐDSH. Đồng thời, tổ chức phát động các phong trào: BVMT; sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; bảo vệ nguồn nước; lồng ghép hoạt động bảo tồn ĐDSH vào kế hoạch hoạt động của cơ quan, địa phương; tổ chức các cuộc thi, triển lãm, xây dựng phim phóng sự chủ đề về ĐDSH nói chung; ĐDSH và phát triển bền vững nói riêng; treo áp phích, tranh cổ động, in tờ rơi và các hoạt động tuyên truyền khác tại cơ quan, địa phương…

 

Bảo Bình

Thống kê

Lượt truy cập: 901427