--%>

     Qua hơn 8 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), với những cách làm hay, sáng tạo, xã Tân An ở vùng biên giới Tân Châu, tỉnh An Giang đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, trở thành mô hình điểm của tỉnh với nhiều bài học kinh nghiệm hay.

     Tân An có diện tích tự nhiên khoảng 1.476 ha, trong đó, diện tích nông nghiệp là 1.140 ha. Toàn xã có 3.551 hộ với 13.624 nhân khẩu. So với các địa phương, Tân An gặp nhiều khó khăn với xuất phát điểm xây dựng NTM ở mức thấp (chỉ đạt 8/19 tiêu chí vào năm 2010, năm 2016 mới chỉ đạt 11/19 tiêu chí), hạ tầng nông thôn phát triển chưa đồng bộ, cơ sở vật chất còn thiếu và yếu…

     Khi bắt tay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Tân An gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo so với mặt bằng chung của toàn tỉnh còn cao (chiếm trên 4,15% năm 2011); khó huy động vốn trong dân… Thế nhưng, các cấp chính quyền và nhân dân cùng vào cuộc đã đưa chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trở thành phong trào thi đua sâu rộng toàn xã.

     Để chương trình phát huy tính ưu việt, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt gương mẫu đi đầu trong tất cả các phong trào; thường xuyên bám sát địa bàn, tuyên truyền, giải thích, vận động để tự người dân thấy được những lợi ích do NTM mang lại.
     Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã Tân An cũng có những chính sách, lộ trình, phương án hợp lý, hợp lòng dân và “sát sườn” với điều kiện của địa phương. Tân An xác định mục tiêu xây dựng NTM là hướng đến người dân; gây dựng niềm tin, vị trí chủ thể và gắn trách nhiệm của người dân trong quá trình xây dựng NTM; lấy nông nghiệp làm nền tảng để phát triển kinh tế cũng như xây dựng NTM; phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và thương mại.

 

Nông dân Tân Châu thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị và xây dựng NTM (Ảnh: angiang.gov.vn)


     Bên cạnh đó, đề cao vai trò chủ động và là trung tâm của người dân trong Chương trình xây dựng NTM; với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” ngay từ cơ sở, để người dân thấy được những lợi ích mà NTM mang lại cho bà con từ những công trình, dự án... cụ thể là phát huy giá trị, sự hiệu quả của từng chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng NTM. 

     Xã mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giống cây trồng, vật nuôi đúng theo hướng gia tăng giá trị cho sản phẩm nông nghiệp; hình thành các hợp tác xã kiểu mới; kêu gọi nông dân và doanh nghiệp thực hiện chuỗi liên kết, nhằm mang lại hiệu quả kinh tế tăng lợi nhuận cho nông dân phát triển bền vững… Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của Tân An năm 2018 đạt xấp xỉ 43,5 triệu đồng/người/năm, tăng gần 17 triệu đồng so với năm 2015 và tăng khoảng 32 triệu đồng so với năm 2011.

     Thời gian tới, Tân An sẽ duy trì, nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt được; phấn đấu năm 2020 thực hiện đạt 19 tiêu chí, 35 chỉ tiêu của Bộ Tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020; ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất cần được tăng cường, nhất là công nghệ cao; xây dựng nền nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và có khả năng cạnh tranh cao; khuyến khích, tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dạy nghề hoạt động thường xuyên; tạo điều kiện để phát triển thêm các dịch vụ khác góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương...

 

Nam Hưng

Thống kê

Lượt truy cập: 349122