--%>

     Xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng vừa được tỉnh xác nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây là xã thứ 8/10 của huyện Mỹ Xuyên và xã thứ 24/80 của tỉnh Sóc Trăng đạt chuẩn NTM.

     Việc hoàn thành các tiêu chí, sớm đưa một xã thuần nông, có nhiều đồng bào Khmer như ở xã Tham Đôn cho thấy sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương và nhân dân tham gia thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

     Theo ông Lê Minh Tán, Chủ tịch UBND xã Tham Đôn: Với hơn 73% dân số là người Khmer, Tham Đôn là một trong những xã có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số nhiều nhất tỉnh Sóc Trăng. Khi mới bước vào xây dựng NTM năm 2010, Tham Đôn chỉ có 5/19 tiêu chí đạt theo bộ tiêu chí xây dựng NTM. Thời điểm đó, thu nhập bình quân đầu người của xã trung bình chỉ đạt 8,4 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo và đặc biệt khó khăn ở mức cao cũng hàng đầu của tỉnh với trên 31,38%; hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng, trường học, chất lượng sống của đồng bào còn thấp...

     Thực hiện phong trào xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân đã đồng lòng, chung sức thực hiện từng tiêu chí của chuẩn NTM. Đến nay Tham Đôn đã có nhiều đổi thay, đời sống người dân được nâng lên. Mức thu nhập bình quân đầu người của xã hiện đã đạt 41,45 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 27,56%, chỉ còn 3,82%.

     Có được kết quả vượt bậc trên là do trong công tác điều hành, chỉ đạo, thực hiện phong trào xây dựng NTM, các cấp ủy, chính quyền xã Tham Đôn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện, xem đây là bước đột phá và là nhiệm vụ thường xuyên trong suốt quá trình xây dựng NTM.

 

Thi công công trình giao thông nông thôn ở xã Tham Đôn (Ảnh:thst.vn)


     Trong 8 năm thực hiện phong trào xây dựng NTM, xã Tham Đôn đã huy động được trên 212 tỷ đồng từ các nguồn Trung ương, tỉnh hỗ trợ, vốn lồng ghép, vốn tín dụng, doanh nghiệp đầu tư, nhân dân đóng góp để thực hiện hàng chục công trình hạ tầng cơ sở như điện nước, thực hiện việc "cứng hóa" đường thôn, hỗ trợ nước sạch, xây dựng trường học, điểm vui chơi giải trí; hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi mô hình canh tác, sản xuất mới cho thu nhập, hiệu quả cao hơn, đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân.

     Hiện nay ở xã Tham Đôn đã có nhiều mô hình sản xuất hiệu quả như mô hình chuyên canh lúa cao sản , mô hình tôm - lúa, trồng màu trên đất cao, mô hình nuôi bò sữa, bò thịt… Nhiều hộ nông dân người Khmer đã phát triển chăn nuôi bò sữa theo quy mô trang trại mỗi ngày cho thu nhập từ vài trăm nghìn đồng đến hàng triệu đồng từ chăn nuôi bò sữa.

     Theo Chủ tịch UBND xã Tham Đôn Lê Minh Tán, bài học kinh nghiệm mà Tham Đôn đã thực hiện trong xây dựng NTM chính là địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người dân về những nội dung, phương pháp, cách làm, cơ chế chính sách của Nhà nước. Cùng với đó, xã đã đa dạng hóa việc huy động nguồn lực để xây dựng NTM theo phương châm “Huy động nguồn lực từ cộng đồng là quyết định, sự tham gia của người dân là quan trọng, sự hỗ trợ ngân sách nhà nước là cần thiết”, qua đó Ban Chỉ đạo đã phân công thực hiện cụ thể, quyết liệt, đồng bộ với cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia…

 

Nhật Minh

 

Thống kê

Lượt truy cập: 3321979