--%>

     Theo Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai (thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai), địa phương này vừa phê duyệt kinh phí dự kiến sẽ giải ngân trong năm 2018 đối với dự án khẩn cấp bảo tồn đàn voi rừng tỉnh Đồng Nai (giai đoạn 2014 - 2020) là hơn 15,5 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương là hơn 10,7 tỷ đồng, nguồn vốn địa phương khoảng 4,8 tỷ đồng.

 

 

     Tỉnh Đồng Nai sẽ sử dụng nguồn kinh phí kể trên để tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã. Đồng thời, chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho người dân địa phương sống vùng lân cận khu bảo tồn voi; đảm bảo các biện pháp phòng, tránh xung đột giữa người và voi, thi công một số hạng mục phát sinh của tuyến hàng rào điện.

     Dự án khẩn cấp bảo tồn đàn voi rừng tại tỉnh Đồng Nai đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt từ cuối năm 2014 với mức kinh phí 45 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương. Ngoài ra, ngân sách tỉnh Đồng Nai đầu tư thêm 29 tỷ đồng nữa để xây dựng các hạng mục còn lại.

 

Hồng Điển

Thống kê

Lượt truy cập: 1410989