--%>

     Từ ngày 30 - 31/5/2018, tại Hà Nội, đã diễn ra Đối thoại quốc gia về Quỹ Môi trường toàn cầu chu kỳ 7. Chủ trì Đối thoại có Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) Naoko Ishi.

 

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu khai mạc Đối thoại

 

     Phát biểu khai mạc buổi Đối thoại, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết, Việt Nam vinh dự được lựa chọn là quốc gia đăng cai Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu lần thứ 6 từ ngày 23 - 29/6/2018. Đây là sự kiện quốc tế về môi trường có quy mô và tầm quan trọng lớn nhất mà Việt Nam đăng cai tổ chức từ trước đến nay, đồng thời là Diễn đàn thảo luận và thông qua những quyết sách vĩ mô về nguồn lực tài chính cho các hoạt động BVMT toàn cầu trong thời gian tới.

     Với vai trò là Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức Kỳ họp Đại hội đồng, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị, trong buổi Đối thoại trước thềm Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu lần thứ 6 lần này, các đại biểu sẽ thảo luận tích cực, thẳng thắn, tập trung vào nội dung: rà soát kết quả triển khai các dự án được Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ trong chu kỳ 5 và 6, đúc kết bài học kinh nghiệm thúc đẩy năng lực thực hiện dự án của quốc gia trong chu kỳ 7; đồng thời, xây dựng định hướng quốc gia của Việt Nam trong chu kỳ 7 của GEF nhằm thực hiện cam kết quốc tế đảm bảo phù hợp với chính sách, chiến lược quốc gia. Cùng với đó, tận dụng được năng lực cạnh tranh của các cơ quan thực hiện dự án; thu hút sự đầu tư mạnh mẽ và có hiệu quả của các đối tác quốc tế cũng như khu vực tư nhân…

 

Chủ tịch GEF Naoko Ishi phát biểu tại Đối thoại

 

     Tại buổi Đối thoại, Chủ tịch GEF Naoko Ishi chia sẻ, với 183 quốc gia thành viên, GEF là tổ chức tài chính độc lập, cung cấp các khoản viện trợ trong các lĩnh vực: đa dạng sinh học, giảm thiểu biến đổi khí hậu, hóa chất và chất thải, các vùng nước quốc tế, suy thoái đất, quản lý rừng bền vững, cách tiếp cận tổng hợp, hoạt động hỗ trợ việc thực hiện các công ước quốc tế về môi trường.

     Sau hơn 25 năm hoạt động, GEF đã viện trợ trực tiếp và gián tiếp thông qua các dự án đầu tư phát triển do doanh nghiệp và cộng đồng thực hiện. Việc được lựa chọn là nước đăng cai tổ chức Đại hội đồng GEF sắp tới ghi nhận những đóng góp tích cực của Việt Nam với cộng đồng GEF quốc tế, đồng thời, tạo lập cơ hội để thu hút sự quan tâm của thế giới trong việc hỗ trợ Việt Nam giải quyết các thách thức về môi trường, đặc biệt là một số lĩnh vực đang được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm như: BVMT và quản lý tài nguyên trong quá trình phát triển kinh tế biển; quản lý rác thải biển; BVMT và thích ứng BĐKH…

 

Các đại biểu tham dự Đối thoại

 

     Trong khuôn khổ Đối thoại, các đại biểu thảo luận một số nội dung trọng tâm như: Khung chiến lược ưu tiên của WB, ADB, UNDP, UNIDO, IUCN, FAO do GEF thực hiện; Bài học kinh nghiệm từ thí điểm tiếp cận tổng hợp và các chương trình tổng hợp của GEF-7; Rà soát các dự án GEF chu kỳ 5,6…

 

Đỗ Hương

Thống kê

Lượt truy cập: 3322000