--%>

     Nội dung chuyên khảo “Địa chất và môi trường Đệ Tứ Việt Nam” đề cập nhiều vấn đề liên quan đến địa chất và môi trường Đệ Tứ Việt Nam như địa tầng, nguồn gốc đất loess (hoang thổ), tài nguyên thiên nhiên, biến đổi mực nước biển, tai biến địa chất; Mối liên quan giữa phát triển địa chất, truyền thuyết với phát triển xã hội, tai biến địa chất với môi trường thiên nhiên và những biện pháp phòng tránh.

 

 

     Những vấn đề này được tổng hợp từ các công trình nghiên cứu địa chất Đệ Tứ của tác giả. Đây là những vấn đề mới, đang được nhiều nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trong nước và quốc tế quan tâm.

     Chuyên khảo có giá trị nghiên cứu tham khảo ứng dụng đối với các nhà khoa học tự nhiên - xã hội, các nhà quy hoạch phát triển kinh tế vi và vĩ mô của các địa phương và Trung ương, sinh viên các trường đại học.

 

Thu Hằng

 

Thống kê

Lượt truy cập: 948578