--%>

     Ngày 13/12/2018, tại Phiên họp cấp cao Hội nghị lần thứ 24 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành - Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam, đã có bài phát biểu với 5 nội dung chính liên quan đến công tác ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, thực hiện Thỏa thuận Pari.

 


Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu tại Phiên họp cấp cao Hội nghị COP24 (Ảnh: TTXVN)

 

     Theo đó, các cam kết toàn cầu trong khuôn khổ Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu và Thoả thuận Pari cần được tăng cường, khẳng định rằng các cam kết này là không đảo ngược, không đàm phán lại, không cố tình hiểu sai vì biến đổi khí hậu là trách nhiệm toàn cầu.

     Trưởng đoàn Việt Nam nêu rõ “Nội dung của Chương trình công tác thực hiện Thỏa thuận Pari cần đảm bảo sự cân bằng giữa thích ứng, giảm nhẹ và phương tiện thực hiện để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững mà còn phản ánh đầy đủ các quy tắc của Công ước Khí hậu”. Trong đó, Việt Nam cũng như các quốc gia đang phát triển khác một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết phản ánh sự công bằng, quy tắc trách nhiệm chung nhưng có phân biệt và khả năng tương ứng đã được nêu trong Công ước.

     Đoàn Việt Nam cũng đề nghị các nước phát triển cần có cam kết mạnh mẽ, rõ ràng trong việc cung cấp tài chính, chuyển giao công nghệ và tăng cường năng lực để các nước đang phát triển thực hiện Thoả thuận Pari, đảm bảo thực hiện thành Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) bằng các hành động thực tế.

     Theo Thứ trưởng Lê Công Thành, để triển khai thực hiện, Chương trình công tác thực hiện Thỏa thuận Pari phải đơn giản và thuận lợi cho các bên thực hiện trong khi đảm bảo toàn vẹn môi trường, minh bạch, có thể so sánh, nhất quán, đồng thời cần tránh tính trùng và cần được xây dựng trên kinh nghiệm đã có.

 

Đoàn Việt Nam tham dự Phiên họp

 

     Ngoài ra, nhằm thu hẹp khoảng trống về phát thải khí nhà kính, các bên cần tăng cường thực hiện các hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trước năm 2020. Để đạt được mục tiêu đó, các quốc gia chưa phê chuẩn Sửa đổi Doha cần khẩn trương hoàn tất thủ tục phê chuẩn. Thực hiện việc này sẽ củng cố lòng tin giữa các bên và tạo đà đẩy mạnh ứng phó với biến đổi khí hậu cho giai đoạn sau năm 2020.

     Thứ trưởng Lê Công Thành cho biết, là một quốc gia đã và đang tích cực tham gia, thực hiện các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu, Việt Nam đã ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Pari, trong đó tập trung vào việc thực hiện NDC, hướng tới hoàn thành các mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng khả năng chống chịu của quốc gia. Bên cạnh đó, Việt Nam đã khởi động tiến trình rà soát NDC theo yêu cầu tại COP21 và xây dựng Thông báo quốc gia lần thứ ba. “Ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện NDC đã trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục của quốc gia và được lồng ghép vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của tất cả các cấp, các ngành, doanh nghiệp, cộng đồng cũng như từng người dân Việt Nam”.

 

Huy Hoàng (Theo Monre)

Thống kê

Lượt truy cập: 3321719