--%>

     Sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc ngày 16/5/2019, cá nuôi lồng bè trên sông La Ngà (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) chết hàng loạt, gây thiệt hại không nhỏ cho người dân, ngày 17/5/2019, Bộ TN&MT đã có Công văn số 2285/BTNMT-TCMT gửi UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị xử lý và xác định nguyên nhân sự việc.​​

     Theo đó, Bộ TNMT đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

     Chỉ đạo các Sở, ban, ngành khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát, nắm bắt tình hình thiệt hại của các hộ dân nuôi lồng bè; hướng dẫn người dân thu gom, bảo quản số cá đã chết, vệ sinh môi trường nuôi cá lồng bè; lấy mẫu phân tích, xác định nguyên nhân cá chết; tổ chức tiêu hủy tránh gây ô nhiễm môi trường đất, nguồn nước, không khí và lan truyền dịch bệnh do cá chết phân hủy.

 

Sự cố xảy ra gây thiệt hại lớn cho người dân

 

     Lấy mẫu nước mặt sông La Ngà để đánh giá mức độ ô nhiễm; rà soát các nguồn thải chính thải ra sông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có).

     Xây dựng và tổ chức thực hiện ngay phương án xác định nguyên nhân cá chết, nhất là hiện tượng lặp lại hàng năm (tháng 5/2018 cũng đã xảy ra hiện tượng cá chết trên sông La Ngà); triển khai ngay các biện pháp cần thiết, không để xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt; chủ động cung cấp thông tin về kết quả kiểm tra, xử lý, khắc phục tình trạng cá chết cho người dân và các cơ quan báo chí để ổn định tư tưởng, tránh sự hoang mang, lợi dụng làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

     Bộ TN&MT đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai gửi kết quả thực hiện các công việc nêu trên về Bộ trước ngày 20/5/2019 để phối hợp xử lý theo quy định.

     Đồng thời, Bộ TN&MT giao Tổng cục Môi trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của tỉnh Đồng Nai để thực hiện các nội dung liên quan đến công tác BVMT.

 

Nam Hưng

Thống kê

Lượt truy cập: 2684804