--%>

     Ngày 14/10/2019, Bộ TN&MT có Công văn số 5259/BTNMT-TCMT gửi UBND tỉnh Hòa Bình về việc kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin vụ việc đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện tổ chức, cá nhân liên quan vi phạm phát luật, có dấu hiệu tội phạm đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.​​​

     Căn cứ báo cáo nhanh của Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình và phản ánh của các cơ quan báo chí về việc khu vực suối đầu nguồn gần Nhà máy nước của Công ty CP đầu tư nước sạch Sông Đà xuất hiện dầu nhớt đã qua sử dụng, loang trên bề mặt suối, có mùi do có dấu hiệu xả trộm dầu thải. Để sớm xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về môi trường nêu trên và có các giải pháp xử lý kịp thời, Bộ TN&MT đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin vụ báo chí phản ánh. Trong đó điều tra, làm rõ việc xả trộm dầu thải trái phép nêu trên. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện tổ chức, cá nhân liên quan vi phạm phát luật, có dấu hiệu tội phạm đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Sau khi có kết quả kiểm tra, xác minh đề nghị báo cáo kết quả về Bộ TN&MT trước ngày 22/10/2019 để tổng hợp và kịp thời phối hợp xử lý.
     Bộ TN&MT giao Tổng cục Môi trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình để kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm nêu trên.

 

Châu Long

Thống kê

Lượt truy cập: 2684792