--%>

     Bộ TN&MT vừa có Văn bản số 6825/BTNMT-TĐKTTT gửi các đơn vị trực thuộc Bộ; Sở TN&MT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương về việc tuyên truyền hoạt động bình chọn sự kiện của ngành.

     Cụ thể, ngày 23/10/2017, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà ký Quyết định số 2601/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy chế bình xét, công bố các sự kiện ngành TN&MT hàng năm. Theo đó, năm 2017 Bộ TN&MT đổi mới công tác bình chọn, công bố sự kiện ngành TN&MT thông qua hoạt động đăng tải tham vấn cộng đồng trên hệ thống bình chọn tại địa chỉ: http://binhchonsukien2017.monre.gov.vn. Thời gian bắt đầu từ ngày 18/12/2017 và kết thúc vào ngày 27/12/2017.

     Tại địa chỉ bình chọn đã cập nhật đầy đủ, chi tiết 21 sự kiện tiêu biểu như: Tổ chức thành công Hội nghị phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu tại thành phố Cần Thơ từ ngày 26 - 27/9/2017; Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2988/QĐ-BTNMT ngày 27/11/2017 của Bộ trưởng Bộ TN&MT; Giáo sư Đặng Huy Huỳnh, người Việt Nam đầu tiên được ASEAN vinh danh Anh hùng đa dạng sinh học; Ban hành Nghị quyết số 25-NQ/BCSĐTNMT ngày 29/9/2017 của Ban cán sự đảng Bộ TN&MT về nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng văn hóa công sở văn minh, hiện đại đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong ngành TN&MT; Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường thông suốt từ trung ương đến địa phương… Các cá nhân có thể tham gia bình chọn tại địa chỉ trên và bình chọn tối đa không quá 10 sự kiện.

     Để hoạt động bình chọn sự kiện TN&MT năm 2017 đảm bảo hiệu quả, Bộ đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở TN&MT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tuyên truyền, tham gia bình chọn.

 

Trần Hương

Thống kê

Lượt truy cập: 348234