--%>

     Nhằm tổng kết tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/4/2014 của Chính phủ về quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (QTMT) và hoạt động cấp giấy phép lần 2 cho các đơn vị đủ điều kiện hoạt động dịch vụ QTMT, ngày 7/4/2017, Tổng cục Môi trường đã tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thẩm định, chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động dịch vụ QTMT.

     Tính đến ngày 5/4/2017, Tổng cục Môi trường đã tiếp nhận 267 bộ hồ sơ đề nghị đánh giá và trả kết quả 207 bộ hồ sơ, trong đó, đã chứng nhận cho 194 tổ chức đủ điều kiện hoạt động dịch vụ QTMT, điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận cho 31 tổ chức.

     Qua 3 năm triển khai Nghị định số 127/2014/NĐ-CP đã đạt được nhiều kết quả khả quan như: Nâng cao chất lượng của hoạt động QTMT nói chung và hoạt động dịch vụ QTMT nói riêng; Nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, cán bộ của các tổ chức về việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực QTMT, tầm quan trọng của chất lượng số liệu QTMT; Quản lý được các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực QTMT thông qua các hoạt động chứng nhận, thanh tra, kiểm tra sau khi cấp giấy chứng nhận.

 

 

     Báo cáo tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Phương Mai, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục cho biết, việc tiếp nhận, rà soát tính đầy đủ, hợp lệ và trả hồ sơ được thực hiện đầy đủ. Văn phòng đã tiếp nhận 267 bộ hồ sơ và trên 300 lượt chỉnh sửa, bổ sung, tuy nhiên số lượng hồ sơ tiếp nhận không qua chỉnh sửa chiếm tỉ lệ chưa cao.

     Ngoài ra, công tác thẩm định và cấp giấy chứng nhận cho các đơn vị đủ điều kiện hoạt động dịch vụ QTMT đã được triển khai, thực hiện đúng, đầy đủ theo quy trình. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Trung tâm QTMT cần tăng cườngcông tác phối, kết hợp, trao đổi thông tin giữa các đơn vị trong và ngoài Tổng cục, giữa đoàn đánh giá và thanh tra sau cấp phép; Nghiên cứu cách tiếp nhận, phương pháp tiếp cận để đẩy nhanh tiến độ và chất lượng của công tác thẩm định.

     Đánh giá cao các kết quả đạt được của Trung tâm QTMT, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Dương Tùng cho rằng, sau khi triển khai Nghị định, công tác QTMT và hoạt động dịch vụ QTMT đã đi vào nề nếp, giúp các đơn vị bám sát quy định về QTMT trong quá trình hoạt động.

     Trong thời gian tới, công tác đánhgiá, cấp phép lần 2 cho các đơn vị đủ yêu cầu sẽ bắt đầu được triển khai, Phó Tổng  cục trưởng yêu cầu Trung tâm QTMT cần tích cực hơn nữa, đề xuất các phương án, quy trình, hồ sơ cần thiết để nâng cao chất lượng, tiến độ của công tác cấp phép; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thẩm định, cấp phép, thanh kiểm tra sau cấp phép.

 

Phương Tâm (Theo VEA)

Thống kê

Lượt truy cập: 3321417