--%>

     Ngày 12/7/2017, tại TP. Đà Nẵng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Quỹ châu Á tổ chức Hội thảo “Quản lý rủi ro thiên tai trong doanh nghiệp vừa và nhỏ - Bài học kinh nghiệm và định hướng những năm tiếp theo” nhằm kêu gọi sự chủ động từ cộng đồng và doanh nghiệp cũng như tăng cường vai trò của Nhà nước và các bên liên quan trong nỗ lực ứng phó với rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu.

 

Toàn cảnh Hội thảo. (Ảnh: Lưu Hương)

 

     Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Đẩy mạnh hợp tác công-tư trong quản lý rủi ro thiên tai và tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng tại Việt Nam” do Văn phòng Trợ giúp thiên tai nước ngoài (OFDA) thuộc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ từ năm 2011-2017.

     Việt Nam hiện có khoảng 400.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Những năm qua, tác động của rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu lên hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng gia tăng, song năng lực ứng phó của các doanh nghiệp còn khá hạn chế. Phần lớn các doanh nghiệp vẫn tự xoay sở do thiếu thông tin và sự hỗ trợ tư vấn từ các bên có liên quan. Do vậy, việc tăng cường hợp tác giữa Nhà nước, khu vực tư nhân cũng như các bên liên quan nhằm nâng cao năng lực ứng phó cho doanh nghiệp là hết sức cần thiết.

     Từ năm 2011 đến nay, Dự án “Đẩy mạnh hợp tác công - tư trong quản lý rủi ro thiên tai và tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng tại Việt Nam” đã hỗ trợ tăng cường năng lực ứng phó trực tiếp cho hơn 2000 doanh nghiệp tại 20 tỉnh, TP của Việt Nam; đào tạo và thiết lập mạng lưới chuyên gia, giảng viên gắn với doanh nghiệp cũng như xây dựng và phổ biến nhiều tài liệu đào tạo, ấn phẩm chuyên về lĩnh vực quản lý rủi ro thiên tai. Dự án cũng thúc đẩy sự hợp tác của hiệp hội doanh nghiệp với các cơ quan quản lý và địa phương trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách về quản lý rủi ro thiên tai hướng đến doanh nghiệp, thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp theo hướng phòng ngừa trong cộng đồng dân cư.

    Tại Hội thảo, các đại biểu cho rằng, để nâng cao hiệu quả mô hình này cần tăng cường sự tham gia hơn nữa của Nhà nước, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức tài chính và tổ chức xã hội khác. Đồng thời, nâng cao nhận thức về vai trò của mô hình hợp tác công - tư trong lĩnh vực quản lý rủi ro thiên tai cho các cấp chính quyền, sở, ban, ngành và hiệp hội doanh nghiệp; kết nối sáng kiến quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu của các tổ chức trong nước và quốc tế.

 

Trần Tân

Thống kê

Lượt truy cập: 4969545