--%>

     Ngày 20/9/2018, tại Hà Nội, Hội nghị chuyên đề 7 nằm trong khuôn khổ Đại hội Tổ chức các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (ASOSAI 14) đã được tổ chức. Đây là một trong những sự kiện quan trọng, thể hiện sự cam kết, nỗ lực và đóng góp thiết thực của cộng đồng ASOSAI trong tiến trình theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

 

Tổng kiểm toàn Nhà nước, Chủ tịch ASOSAI Hồ Đức Phớc phát biểu khai mạc Hội nghị (Ảnh: TTXVN)

 

     Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng kiểm toàn Nhà nước, Chủ tịch Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao Châu Á (ASOSAI) nhiệm kỳ 2018 - 2021 Hồ Đức Phớc cho rằng, môi trường đã và đang là một trong những vấn đề cấp bách của nhiều quốc gia. Suy thoái môi trường sinh thái toàn cầu tác động đến biến đổi khí hậu, dẫn tới những thảm họa thiên tai khủng khiếp, khó lường, đặc biệt đối với các nước đang phát triển. Do đó, các quốc gia cần chung sức, đồng lòng trong vấn đề BVMT phục vụ cho phát triển bền vững.

     Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã chọn chủ đề của Đại hội ASOSAI 14 là “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững” để bám sát những vấn đề ưu tiên và thách thức mang tầm khu vực và thế giới mà các thành viên ASOSAI quan tâm. Với vai trò là nước chủ nhà của Đại hội ASOSAI 14, ông Hồ Đức Phớc mong muốn, các đại biểu tham gia Hội nghị lần này sẽ tập trung trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững, vận dụng, triển khai một cách đồng bộ trong cộng đồng ASOSAI. Qua đó, đẩy mạnh sự phối hợp, hợp tác giữa các cơ quan kiểm toán Nhà nước trong việc tổ chức thực hiện cuộc kiểm toán chung về môi trường mà các cơ quan kiểm toán Nhà nước cùng quan tâm.

 

Toàn cảnh Phiên họp toàn thể thứ nhất của Hội nghị Chuyên đề lần thứ 7 (Ảnh: TTXVN)

 

     Cũng tại Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Nguyễn Quang Thành đã trình bày Báo cáo Quốc gia “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững”. Theo đó, trong 24 năm qua, Việt Nam đã thực hiện nhiều cuộc kiểm toán liên quan tới môi trường như: Dự án đầu tư xây dựng công trình thoát nước nhằm cải tạo môi trường Hà Nội; kiểm toán môi trường nước lưu vực sông Mê kông... Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn vướng nhiều khó khăn, hệ thống pháp luật, quy chuẩn về BVMT còn bất cập, thiếu tính khả thi; ý thức BVMT của doanh nghiệp còn kém.

     Từ thực tế nêu trên, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã đề xuất một số giải pháp kiểm toán môi trường, trong đó nhấn mạnh, cần tăng cường công tác tuyên truyền; lồng ghép BVMT trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của của các Bộ, ngành, địa phương, cấp, ngành...

 

     Đại hội ASOSAI 14 diễn ra từ ngày 19 - 22/9/2018, với chủ đề “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững”, thu hút khoảng 250 đại biểu đến từ 46 cơ quan kiểm toán tối cao các quốc gia châu Á và 350 khách mời trong nước tham dự.

 

Hương Mai

Thống kê

Lượt truy cập: 133607