--%>

     Công ty Carbon Engineering có trụ sở tại Canađa cho biết, đã nhận được khoản đầu tư từ Oxy Low Carbon Ventures - một công ty con của Tập đoàn Occidental và Chevron Technology Ventures - quỹ đầu tư của Tập đoàn Chevron cho công nghệ tách carbon dioxide (CO2) trực tiếp từ không khí (DAC).

 


Thiết bị sử dụng CO2, dầu và nước tại Dự án nâng cao hệ số thu hồi dầu của Occidental tại Hobbs, New Mêxicô, Mỹ

 

     Carbon Engineering được thành lập năm 2009 và đã phát triển công nghệ thu giữ CO2 trực tiếp từ khí quyển, chuyển đổi thành nhiên liệu các bon thấp trong vận tải, sử dụng, tăng cường thu hồi dầu. Công nghệ này đã được Công ty triển khai thử nghiệm từ năm 2015 tại một nhà máy ở bang British Columbia (Canađa) và chuyển đổi thành nhiên liệu từ năm 2017. Carbon Engineering dự kiến đến cuối quý 1/2019 sẽ đạt mục tiêu kêu gọi 60 triệu USD vốn đầu tư, nhằm đẩy nhanh quá trình thương mại hóa công nghệ này.

     Công nghệ tách CO2 với khối lượng lớn từ khí quyển có thể giúp hạn chế sự nóng lên trên toàn cầu, nguyên nhân gây ra các thảm họa sóng nhiệt, cháy rừng, lũ lụt và mực nước biển dâng cao.

      Tuy nhiên, chi phí đầu tư cho các công nghệ như vậy khá cao và sẽ cần một số lượng lớn các nhà máy mới có thể giảm bớt lượng khí thải CO2 nhân tạo.

 

Lê Chính

Thống kê

Lượt truy cập: 1526607