--%>

     Ngày 2/2 hàng năm được chọn là Ngày Đất ngập nước thế giới. Đây cũng là ngày Thế giới và Liên hợp quốc thông qua Công ước về vùng đất ngập nước tại TP. Ramsar, Iran (Công Ước Ramsar).

     Kể từ năm 1997, Ban thư ký Ramsar đã cung cấp tài liệu nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về tầm quan trọng và giá trị của các vùng đất ngập nước.

     Chủ đề chính của Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2018 là “Đất ngập nước làm TP sống động hơn”, nhằm nhấn mạnh vai trò và giá trị của đất ngập nước đô thị. Theo đó, đất ngập nước đô thị được coi là đất có giá trị, không phải đất hoang.

 

 

     Ngày đất ngập nước thế giới năm 2018 cũng kêu gọi cộng đồng hành động để giữ, phục hồi và quản lý các vùng đất ngập nước đô thị; Đồng thời, cần phát triển đô thị bền vững kết hợp với bảo vệ các vùng đất ngập nước.

     Theo thống kê, tính đến năm 2017, có hơn một nửa dân số thế giới sống ở các thị trấn, TP và dự kiến đến năm 2050, tỷ lệ đó dự kiến sẽ tăng lên 2/3. Các vùng đất ngập nước đô thị có nhiều lợi ích và rất quan trọng, giúp các TP giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường đô thị như: Giảm lũ lụt; tái cấp nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nhu cầu dân sinh; Lọc chất thải, cải thiện chất lượng nước; Cải thiện chất lượng không khí đô thị; Thúc đẩy phúc lợi xã hội và con người. Bên cạnh đó, các vùng đất ngập nước đô thị cũng tạo ra cơ hội việc làm, góp phần tăng thu nhập cho người dân.

 

Huy Hoàng

Thống kê

Lượt truy cập: 1066307