--%>

     Trong hai ngày 22-23/6/2020, tại trụ sở Bộ TN&MT, Đảng bộ Tổng cục Môi trường tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ TM&MT Võ Tuấn Nhân; đồng chí Đỗ Thị Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Bộ TN&MT; đại diện Lãnh đạo Đảng, chính quyền, Công đoàn các đơn vị Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Cục Biến đổi khí hậu… và toàn bộ 119 Đảng viên là các đại biểu ưu tú của Đảng bộ Tổng cục Môi trường.

 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội 

 

     Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài nhấn mạnh, trong 5 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn và thách thức đặt ra trong công tác bảo vệ môi trường, nhưng Đảng ủy Tổng cục đã lãnh đạo Tổng cục Môi trường hoàn thành tốt kế hoạch công tác giai đoạn 2015-2020 và đạt được những thành tựu đáng khích lệ, đặc biệt trong việc xây dựng cơ chế, chính sách về quản lý và bảo vệ môi trường phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn của cuộc sống; công tác cải cách hành chính, kiểm tra, thanh tra môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, quan trắc, thẩm định, đánh giá tác động môi trường và tư vấn công nghệ môi trường... được quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng, phát triển bền vững của ngành. Vai trò, vị trí của Đảng bộ và Tổng cục ngày càng được khẳng định và nâng cao.

     Tập trung chỉ đạo hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

     Nhiệm kỳ 2015-2020, công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy Tổng cục có nhiều chuyển biến tích cực, công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều thành tích, nổi bật là công tác quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng; công tác kiểm tra, giám sát đã có nề nếp và đi vào chiều sâu; công tác tổ chức cán bộ được thực hiện hiệu quả; công tác lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể ngày càng được quan tâm nhiều hơn…, hoàn thành nhiều chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, đó là 100% các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xây dựng và thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Trên 90% chi bộ trực thuộc đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong số đó có 20% chi bộ trực thuộc đạt chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có chi bộ trực thuộc yếu kém; Trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 15% trở lên đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên mới được chuyển đảng chính thức.

 

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

 

     Đảng ủy Tổng cục chấp hành tốt các quy định trong Điều lệ Đảng về nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy chế làm việc của Đảng uỷ, phân công nhiệm vụ cho cấp uỷ viên, xây dựng chương trình công tác hàng năm theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng trong toàn Đảng bộ; đảm bảo thực hiện tốt chế độ lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách và nguyên tắc tự phê bình, phê bình trong Đảng; quan tâm tới việc đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời chỉ đạo chặt chẽ và phối hợp với Lãnh đạo Tổng cục trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, quy chế dân chủ trong cơ quan, thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Cho đến nay, Đảng bộ Tổng cục chưa để xảy ra các vụ việc tiêu cực, tham nhũng phải xử lý kỷ luật, không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo phải giải quyết.

     Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Tổng cục đã tập trung toàn lực, phát huy sức mạnh tập thể để chủ động ứng phó, giải quyết một cách bài bản, khoa học với tinh thần trách nhiệm cao, từng bước chuyển hóa thách thức thành cơ hội, tạo sự chuyển biến thực chất trong công tác chỉ đạo, điều hành của Tổng cục. Qua đó, nhiều chỉ tiêu, mục tiêu về môi trường trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trong Chương trình công tác hàng năm của Tổng cục đều đạt và vượt mức đã đề ra. Một số kết quả nổi bật đó là: Hoàn thành, giải quyết khối lượng lớn các văn bản, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao; chỉ riêng trong năm 2019, Tổng cục đã tiếp nhận, giải quyết 19.889 văn bản đến, soạn thảo phát hành 12.359 văn bản cấp Tổng cục, trình Bộ ban hành 2.689 văn bản; trong đó có gần 970 văn bản của các Bộ, ngành, địa phương liên quan đến chính sách, pháp luật, kiến nghị về bảo vệ môi trường; đã trả lời, giải quyết khoảng 880 kiến nghị, chỉ có khoảng 4% văn bản trả lời sau 15 ngày nhận được; 105 văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 54 nhiệm vụ có thời hạn do Lãnh đạo Bộ giao, không có nhiệm vụ chậm tiến độ.

     Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được Tổng cục tập trung nguồn lực để thực hiện, coi là trọng tâm đột phá nhằm chuyển đổi phương thức quản lý theo hướng chủ động phòng ngừa, tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường với 53 văn bản được trình các cấp có thẩm quyền ban hành. Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc từ thực tiễn. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra đã hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ về môi trường, tạo sự chuyển biến tích cực, ý thức bảo vệ môi trường của cơ sở được nâng lên thể hiện qua số lượng cơ sở vi phạm giảm qua từng năm. Các công tác thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; ứng phó, khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường; quản lý chất thải; xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiểm soát ô nhiễm môi trường các khu, cụm công nghiệp, làng nghề; quan trắc môi trường; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học… được Tổng cục tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Nhờ đó, các chỉ số về môi trường có sự chuyển biến tích cực, hầu hết đều đạt chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Môi trường nhiệm kỳ 2020-2025

 

     Công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc tiếp tục đạt được kết quả đáng ghi nhận. Tổng cục đã triển khai nhiều quy định mới, cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và nhiều quy định có tính đột phá trong công tác bảo vệ môi trường. Nỗ lực bãi bỏ và cắt giảm trên 25 thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính từ 15-25 ngày. Ban hành được quy trình nội bộ trong giải quyết 07 thủ tục hành chính, quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính chậm tiến độ giảm rõ rệt qua từng năm. Các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường được đẩy mạnh, nhiều phong trào, hoạt động đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi, thu hút, nhận được sự tham gia rộng rãi của các chuyên gia, các nhà khoa học, người dân và doanh nghiệp như phong trào chống rác thải nhựa, sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần.

     Nhìn chung, trong giai đoạn 2015-2020, công tác quản lý, bảo vệ môi trường đã có những chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, đã chủ động kiểm soát, giám sát, phòng ngừa được ô nhiễm môi trường, đảm bảo các dự án lớn tiềm ẩn nguy cơ cao về môi trường được kiểm soát chặt chẽ, hoạt động an toàn, đóng góp cho tăng trưởng; đã xuất hiện nhiều mô hình đô thị, nông thôn, KCN, làng nghề, cơ sở sản xuất sinh thái, thân thiện với môi trường; xu hướng suy giảm nhanh chất lượng môi trường được kiềm chế, ô nhiễm môi trường vẫn xảy ra nhưng xu hướng tăng mạnh như trước đây được giảm dần; vấn đề môi trường đã thu hút, nhận được sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xã hội và người dân.

     Tăng cường thanh tra, kiểm tra, nâng cao năng lực quản lý để biến “nguy” thành “cơ”

     Thay mặt Ban cán sự Đảng Bộ TN&MT, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân ghi nhận, biểu dương và chúc mừng Đảng bộ Tổng cục Môi trường về những thành tựu quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong 5 năm qua, Đảng bộ và cán bộ, đảng viên Tổng cục Môi trường đã đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng khá toàn diện trên các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, Thứ trưởng lưu ý Đảng bộ Tổng cục Môi trường cần thẳng thắn nhìn nhận còn một số bất cập, tồn tại như: Một số quy định trong pháp luật về bảo vệ môi trường còn chưa theo kịp yêu cầu phát triển của thực tiễn và hội nhập quốc tế; cơ chế, chính sách bảo vệ môi trường chậm đổi mới, chưa đồng bộ với thể chế kinh tế thị trường. Chưa tạo ra hành lang pháp lý và môi trường thuận lợi để khuyến khích phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ môi trường và sản phẩm thân thiện với môi trường, thiếu cơ chế phù hợp để phát huy hiệu quả sự tham gia của toàn xã hội, từng doanh nghiệp và người dân đối với công tác bảo vệ môi trường…

 

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tặng hoa và chụp ảnh cùng Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Môi trường nhiệm kỳ 2020-2025

 

     Trong thời gian tới, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đề nghị Đảng bộ Tổng cục cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó, tập trung hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi; Tập trung lãnh đạo giải quyết các vấn đề bức xúc về môi trường; tăng cường kiểm soát nguồn ô nhiễm; hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.Tăng cường thanh tra, kiểm tra về môi trường; nâng cao năng lực quản lý môi trường, thẩm định đánh giá tác động môi trường, quan trắc, giám sát chất lượng môi trường để từ đó biến “nguy” thành “cơ”; chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa…; Chú trọng công tác cán bộ, cần đặc biệt coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác đào tạo, giáo dục chính trị - tư tưởng đối với cán bộ Đảng viên; Xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ có trình độ cao, tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, khơi dậy sức sáng tạo để tham mưu, định hướng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ lớn của Ngành và tham gia các chương trình, dự án hợp tác quốc tế có hiệu quả cao; Quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực và sức chiến đấu; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; đoàn kết thống nhất, gắn bó mật thiết với cán bộ, đảng viên và quần chúng; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, chăm lo đến lợi ích chính đáng của cán bộ, đảng viên và người lao động.

     Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ nêu trên, Thứ trưởng chỉ đạo, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa  XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh, thường xuyên học tập và làm theo phong cách, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đưa việc thường xuyên giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống thành một nội dung quan trọng. Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỹ thuật, kỷ cương; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể vững mạnh; Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về nâng cao chất lượng tổ chức đảng và chất lượng sinh hoạt đảng, quan tâm công tác phát triển đảng viên mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng để chủ động phòng ngừa vi phạm, kịp thời phát hiện những nhân tố mới để phát huy. Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể, tạo được sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Tổng cục.

 

Toàn cảnh Đại hội

 

     Đại hội đã bầu ra 14 đồng chí trong Ban Chấp hành khóa mới, đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Môi trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Tài – Tổng cục trưởng tiếp tục được bầu là Bí thư Đảng ủy Tổng cục Môi trường.

     Đại hội đã thành công tốt đẹp, khép lại chặng đường 5 năm (2015-2020) nhiều thành tựu của tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Tổng cục Môi trường; đồng thời mở ra một nhiệm kỳ 5 năm mới với nhiều thử thách nhưng tràn đầy sự quyết tâm và niềm tin vào tinh thần đoàn kết, thống nhất. Đảng bộ Tổng cục Môi trường sẽ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhân dân và Chính phủ giao phó trong sự nghiệp bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững.

 

Nguyễn Hằng

 

 

                                  

 

 

                                     

Thống kê

Lượt truy cập: 888342