--%>

     Ngày 23/7/2019, tại Hà Nội, Công đoàn Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Môi trường - Tổng cục Môi trường đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Môi trường, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Môi trường Võ Thịnh Hiền; Ban Lãnh đạo Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Môi trường; Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn cùng toàn thể công đoàn viên và cán bộ Trung tâm.

 

Toàn cảnh Đại hội

 

     Theo Báo cáo Tổng kết, trong nhiệm kỳ vừa qua, BCH Công đoàn Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Môi trường đã chủ động phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng thời bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, sự quan tâm, phối hợp của Ban Giám đốc Trung tâm thực hiện các giải pháp, động viên toàn thể viên chức, đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các hoạt động của Công đoàn Trung tâm nói riêng, Công đoàn cấp trên và đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Hoạt động của Công đoàn Trung tâm đã bám sát các mục tiêu và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần vào kết quả chung trong công tác của Tổng cục Môi trường. Các hoạt động diễn ra trên nhiều lĩnh vực khác nhau như: giáo dục, động viên công đoàn viên nâng cao trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; phát động các phong trào thi đua yêu nước, phong trào văn nghệ, thể thao; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo và quan tâm tới đời sống vật chất cũng như tinh thần của công đoàn viên…

     Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Công đoàn Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Môi trường sẽ tích cực phát động các phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Động viên đoàn viên công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, phát huy nội lực, tham gia cải cách hành chính, gương mẫu đi đầu trong ứng dụng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Tổng cục, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Văn minh công sở” và “Kỷ luật công sở”. Tăng cường các hoạt động dân chủ, công khai trong đơn vị, đấu tranh chống biểu hiện tiêu cực, lãng phí, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh. Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, coi đó là một động lực để người lao động hăng hái, có trách nhiệm cao trong hoạt động của đơn vị và công tác công đoàn; Cùng với chính quyền tìm giải pháp nâng cao thu nhập nhằm cải thiện đời sống, giảm bớt khó khăn cho người lao động của Trung tâm; thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm. Tăng cường tinh thần đoàn kết, thân ái, chia sẻ với đồng nghiệp lúc khó khăn cũng như lúc thuận lợi.

 

Lãnh đạo Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường tặng quà lưu niệm Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2019

 

     Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Tổng cục Môi trường, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Môi trường Võ Thịnh Hiền ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công đoàn Trung tâm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, Công đoàn Trung tâm là một tổ chức Công đoàn có lực lượng đoàn viên trẻ, có trình độ đại học và sau đại học chiếm tỉ lệ cao, có nhận thức về chính trị, kinh nghiệm và thực tiễn công tác. Vì vậy, Công đoàn Trung tâm cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau xây dựng chương trình hành động cụ thể để đề ra các mục tiêu phấn đấu, tập trung, đoàn kết, tập hợp công đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn đơn vị.

 

Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Môi trường Võ Thịnh Hiền tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2019 - 2024

 

     Phát biểu tại Đại hội, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Môi trường Nguyễn Văn Thùy chúc mừng những kết quả Công đoàn Trung tâm đã đạt được trong nhiệm kỳ 2014 - 2019. Theo Giám đốc, BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới cần phát huy khả năng, tính sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt tình để hoạt động Công đoàn thường xuyên và hiệu quả hơn, quan tâm, chăm lo đến đời sống các công đoàn viên. Các thành viên BCH Công đoàn tiếp tục phấn đấu, chung tay xây dựng Công đoàn Trung tâm ngày càng vững mạnh. Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới rất lớn, nhưng với tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm, nhất trí cao, tôi tin tưởng và mong rằng trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Công đoàn Trung tâm sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần đưa sự nghiệp BVMT của đất nước lên một tầm cao mới.

     Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 5 đồng chí có năng lực, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với hoạt động Công đoàn; bầu đoàn đại biểu gồm 12 đồng chí tham dự Đại hội IV Công đoàn Tổng cục Môi trường.

 

Phương Anh

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 937985