--%>

     Là một xã chăn nuôi rất phát triển, có đàn trâu bò với số lượng lớn, đứng đầu trong huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) về đàn bò sữa.

     Lúc đầu mỗi nhà chỉ nuôi 2 - 3 con, sau phát triển lên 9 - 10 con, rồi 20 - 30 con. Ở Vĩnh Thịnh có 2 mô hình nuôi bò sữa phổ biến: Nuôi gia trại và nuôi trang trại. Gia trại chỉ nuôi 2 - 3 con, chuồng bò ngay cạnh gia đình, lao động do gia chủ hoặc con, cháu gia chủ chăm sóc. Nuôi trang trại có quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp hơn, chủ yếu ở một khu riêng, tách rời với nơi ở.

 

Trang trại nuôi bò sữa ở xa khu dân cư

 

     Số hộ nuôi bò nói chung và nuôi bò sữa nói riêng ở Vĩnh Thịnh đa số vẫn là theo kiểu gia trại. Số nuôi trang trại mới chỉ chiếm khoảng 20%. Phát triển chăn nuôi, người dân không những có thu nhập ổn định, mà còn khá cao. Nhưng mặt trái của vấn đề này là việc nuôi gia súc theo kiểu liền kề nơi ở gây ô nhiễm môi trường sống. Tình trạng ô nhiễm nguồn nước do chất thải từ chăn nuôi bò sữa làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng cây lương thực; Diện tích ao nuôi thì ngày càng bị thu hẹp.

     Để giải quyết tình trạng trên, xã Vĩnh Thịnh đang tiến hành Đề án BVMT giai đoạn 2012 - 2017 và định hướng đến 2020, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân đưa chăn nuôi bò ra ngoài khu dân cư theo đúng quy hoạch.

     Bên cạnh đó, chủ động triển khai kế hoạch tiêm phòng văc-xin cho đàn gia súc, gia cầm và phun thuốc khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi. Xã cũng khuyến khích các hộ tự dồn ghép ruộng, đưa chăn nuôi ra ngoài khu dân cư, phát triển chăn nuôi gắn với phát triển du lịch, dịch vụ và BVMT giai đoạn 2017 - 2020. Phấn đấu 6 tháng cuối năm 2018 giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt từ 165 tỷ - 170 tỷ đồng.

 

Nguyệt Minh

Thống kê

Lượt truy cập: 128889