--%>

    Ngày 29/8/2018, tại Hà Nội, Thường vụ Hội BVTN&MT Việt Nam đã họp, thảo luận và thống nhất những vấn đề quan trọng chuẩn bị cho Đại hội lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018 - 2023).

 


 

    Sau khi nghe Chủ tịch, đại diện Văn phòng Hội và các Trưởng/đại diện các Tiểu Ban: Văn kiện, Nhân sự, Khen thưởng, Truyền thông & Nguồn lực báo cáo về công tác chuẩn bị; các phương án tổ chức Đại hội và Dự thảo Công văn trình Bộ Nội vụ…, Thường vụ đã bàn bạc và đi tới thống nhất: cùng hành động theo những nội dung đã được thông qua trong những cuộc họp Thường vụ gần đây, nhất là những nội dung trong Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội cuả VACNE, đã trình bày với Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam (ngày 31/5) và Báo cáo với Bộ TN&MT (ngày 20/7/2018).

    Theo đó, Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2018-2023 Hội BVTN&MT Việt Nam sẽ diễn ra chính thức vào ngày 26/11/2018, tại Hội trường Bộ TN&MT, số 10 Tôn Thất Thuyết (Hà Nội), với khoảng 200 đại biểu tham gia, trong đó có 150 Ủy viên Ban chấp hành khóa VI, cùng đại diện các Hội thành viên và 50 khách mời trong nước, quốc tế, đại diện các cơ quan truyền thông.

    Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, các đại biểu đã thống nhất nội dung Công văn xin phép Bộ Nội vụ về việc tổ chức Đại hội và yêu cầu gửi ngay trong tháng 8/2018. Trong đó, báo cáo về thành tựu 30 năm của Hôi; các hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua và đề xuất phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; đồng thời, yêu cầu giữ nguyên Điều lệ của Hội đã được Bộ Nội vụ phê duyệt. 

     Về nhân sự, cơ bản vẫn giữ nguyên lực lượng Ban chấp hànhTrung ương Hội BVTN&MT Việt Nam như cũ, chỉ đồng ý cho một số vị rời vị trí do hoàn cảnh riêng; đồng thời bổ sung những đối tượng trẻ, đối tượng nữ và đưa số lượng Ủy biên BCH lên khoảng 130 người; Ban Thường vụ khoảng 26 vị. Tại cuộc họp này, Ban Thường vụ cũng đã thống nhất với đề xuất của Tiều ban Nhân sự: giữ nguyên vị trí Chủ tịch Hội.

    Về cơ cấu tổ chức của Hội BVTN&MT Việt Nam, vẫn giữ nguyên 5 Ban (Kiểm tra; Tư vấn phản biện xã hội; Truyền thông; Cộng đồng bền vững và Nguồn lực, 3 Hội đồng (Thi đua khen thưởng, Khoa học, Cây Di sản) và 2 Văn phòng tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh như hiện nay.

    Tại cuộc họp, các vị trong Ban Thường vụ Hội cũng thảo luận nhiều vấn đề liên quan khác như: tổ chức truyền thông, in ấn phẩm, chuẩn bị hậu cần cho Đại hội, theo tinh thần chủ động…

 

Thu Hà

Thống kê

Lượt truy cập: 957483