--%>

     Ngày 21/8/2017, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo khắc phục sự cố môi trường các tỉnh miền Trung Trương Hoà Bình đã chủ trì phiên họp lần thứ 9 Ban Chỉ đạo.

​     Theo Báo cáo của Bộ NN&PTNT, Bộ đã ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách đóng mới tàu cá cho ngư dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng do sự cố môi trường. Tổng số kinh phí đề xuất bổ sung phạm vi, đối tượng thiệt hại của địa phương theo công văn của Bộ NN&PTNT là 563,1 tỷ đồng.

     Tính đến ngày 18/8, các tỉnh đã cơ bản hoàn thành chi trả bồi thường thiệt hại cho người dân 5.946 tỷ đồng (đạt 94,3% số tiền thiệt hại và 90,3% số tiền tạm cấp). Hiện cả 4/4 tỉnh đều chưa chi trả hết tiền bồi thường (còn lại khoảng 5%) do đối tượng được bồi thường không có mặt ở địa phương. Về kết quả xử lý hải sản lưu kho, theo báo cáo, tổng số hải sản lưu kho tại 4 tỉnh là 11.751 tấn, tăng 6.382 tấn, gấp 2,2 lần so với báo cáo của Bộ Y tế ngày 8/11/2016 (5.369 tấn).

     Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo khắc phục sự cố Trương Hoà Bình cho biết, dựa trên báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương thì việc bồi thường và hỗ trợ cho bà con bị thiệt hại do sự cố môi trường biển 4 tỉnh miền Trung về cơ bản đã hoàn thành. Các địa phương vừa khắc phục sự cố cũng đã quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, hướng dẫn bà con trong việc sử dụng hiệu quả kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, tiền đền bù thiệt hại khắc phục sự cố môi trường. Môi trường biển đã an toàn để bà con yên tâm sản xuất, kinh doanh.

 

 

     Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn 4 tỉnh miền Trung, nhất là các huyện ven biển cơ bản ổn định, nhân dân đã không nghe các phần tử xấu kích động, lôi kéo. Công ty Formosa đã khắc phục cơ bản các lỗi vi phạm, bước đầu sản xuất thép để xuất khẩu. Tuy nhiên, chúng ta vẫn tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt động của Formosa, nếu có vi phạm sẽ kiên quyết xử lý. Đồng thời, giám sát chặt chẽ lò cao số 2, đảm bảo khi đi vào hoạt động không xảy ra sự cố.

     Phó Thủ tướng cũng nêu một số vấn đề tồn đọng sẽ giao cho Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết tiếp trong thời gian tới và kiên quyết không mở rộng phạm vi và đối tượng được bồi thường, hỗ trợ.

     Đối với số hải sản tồn kho ngày càng tăng, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ giao Bộ Công Thương vào kiểm tra thực tế trong tháng 8/2017, cùng Chủ tịch UBND các tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về kết quả kiểm tra. Đồng thời, giao đơn vị chức năng của Bộ NN&PTNT trực tiếp tiến hành khảo sát lại môi trường biển tại 4 tỉnh bị sự cố, nếu nơi nào bị huỷ hoại mà chưa được tái tạo hoặc tái tạo chậm thì cần khôi phục ngay.

     “Mọi hoạt động phải công khai, minh bạch, dân chủ với sự kiểm tra, giám sát của cộng đồng và cấp trên, kiên quyết không để sót lọt các đối tượng chính đáng được hưởng, không được để xảy ra tiêu cực, tham nhũng trong quá trình đền bù, hỗ trợ cho người bị thiệt hại”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

     Về kiến nghị của Bộ NN&PTNT trong việc không hỗ trợ ngư dân đóng thêm tàu khai thác hải sản xa bờ bởi số lượng tàu đã vượt quy hoạch thay vào đó là đầu tư phát triển các công trình phục vụ chung cho nghề cá của địa phương, Phó Thủ tướng cho rằng, nên cân nhắc, xem xét.

     Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tin đại chúng cần mở đợt tập trung tuyên truyền về những kết quả đã làm được trong việc đền bù, khắc phục sự cố, vạch mặt những đối tượng gây rối, kích động nhân dân, chống đối chính trị; Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội vận động, thuyết phục nhân dân và hội viên chấp hành pháp luật, tích cực có nhiều đóng góp để xây dựng quê hương giàu mạnh.

 

Châu Long

Thống kê

Lượt truy cập: 2684880