--%>

    Nhằm mục đích lấy ý kiến đánh giá của các nhà khoa học, chuyên gia và đơn vị liên quan về nước thải, khí thải sau xử lý của Formosa Hà Tĩnh, ngày 24/7/2019, tại thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh), Bộ TN&MT phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo “Báo cáo kết quả thiết lập mô hình số trị, tính toán đánh giá xả nước thải sau xử lý của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh ra vùng biển Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh”.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

    Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết, sau hơn 3 năm xảy ra sự cố môi trường biển miền Trung, đến nay, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã khắc phục hoàn toàn 53 lỗi, đảm bảo phát triển kinh tế gắn với BVMT. Về cơ bản, Công ty đã hoàn thành các hạng mục cải thiện, bổ sung công trình xử lý chất thải, đang chuyển đổi công nghệ dập cốc ướt sang khô để đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế theo cam kết với chính phủ Việt Nam. Bên cạnh đó, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh cũng đã xây dựng hệ thống hồ sự cố kết hợp hồ sinh học trên diện tích khoảng 10 ha có khả năng cải thiện chất lượng nước thải trước khi xả ra biển và phòng ngừa ứng phó các sự cố đối với nước thải ở nhiều cấp độ, với tổng kinh phí đầu tư xây dựng trên 400 triệu USD.

    Bộ TN&MT, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng các nhà khoa học đã giám sát việc xử lý nước thải của Công ty. Kết quả chỉ ra, nước thải, khí thải của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh trước khi xả thải ra môi trường phù hợp với quy chuẩn Việt Nam quy định, dần tiếp cận với tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới. 

    Thứ trưởng  Võ Tuấn Nhân đề nghị các nhà khoa học, chuyên gia và đơn vị liên quan nhận xét, đánh giá một cách cụ thể, khách quan đối với từng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, Thứ trưởng yêu cầu Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, nhà khoa học, tỉnh Hà Tĩnh nghiên cứu, làm rõ những luận cứ khoa học và thực tiễn của phương án xả nước thải trên bề mặt, xả ngầm ra biển để xác định giải pháp tối ưu, đáp ứng yêu cầu BVMT. 

    Tại Hội thảo, sau khi nghe “Báo cáo cải thiện công nghệ xử lý môi trường và kết quả chất lượng nước sau xử lý của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh” và “Báo cáo kết quả mô hình tính toán xả nước thải theo hình thức xả mặt và xả đáy ra biển của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh”, đa số các đại biểu đánh giá cao nỗ lực cải thiện môi trường, thực hiện cam kết phục hồi môi trường của Công ty, đồng thời cho rằng, cả hai phương án xả mặt và xả đáy đều đảm bảo cho vùng nước tiếp nhận, sự sai khác về nồng độ, diện tích lan truyền là nhỏ. Vì vậy, về mặt tác động môi trường, cân nhắc đến khía cạnh kinh tế, an toàn công trình, giao thông hàng hải, phương án duy trì đường ống xả thải ngầm là giải pháp tối ưu. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố dài ngày, khả năng vùng biển ô nhiễm nặng, (vượt quy chuẩn Việt Nam) trên diện rộng là có thể xảy ra. Vì vậy, cần có quy trình kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải ra ngoài vùng biển nghiên cứu và các cơ sở xả thải được trang bị khả năng xử lý nhanh và hiệu quả sự cố xả thải...

 

Hồng Nhung

Thống kê

Lượt truy cập: 936635