--%>

    Nhằm giải quyết ô nhiễm “trắng” ngay đầu nguồn sử dụng, UBND TP. Đà Nẵng vừa kí ban hành văn bản giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện chiến dịch nói không với rác thải nhựa trên địa bàn.

   Theo đó, TP phát động các cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; Đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất; hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần. Đồng thời, hướng các cá nhân, tổ chức thực hiện thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi ni lông và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lí theo quy định.

 

 

    Bên cạnh đó, cần phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cơ quan và cộng đồng thực hiện các chiến dịch truyền thông về nguy cơ ô nhiễm nhựa và ni lông nhằm thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần. Các cơ quan, đơn vị đăng ký tham gia thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trong đơn vị gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm nhựa và ni lông do Bộ TN&MT tổ chức.

    Trước đó, ngày 10/10, Bộ TN&MT đã có công văn số 5539 phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái. 

 

Hồng Nhung

Thống kê

Lượt truy cập: 1577048