--%>

     UBND TP. Đà Nẵng có văn bản giao Sở TN&MT phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung xử lý ô nhiễm môi trường, cảnh quan tại các cửa xả ven biển, nhất là các cửa xả tại khu vực bãi tắm Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê và Sao Biển.

     Theo đó, UBND TP yêu cầu các đơn vị nêu trên kiểm tra, chỉ đạo Công ty Thoát nước và xử lý nước thải bố trí nhân lực, thiết bị để kịp thời san gạt, đắp cát, hạn chế chảy tràn, xói lở bãi biển gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường. Đồng thời, phối hợp Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP. Đà Nẵng nghiên cứu lắp đặt biển báo khuyến nghị hạn chế tắm biển tại khu vực các cửa xả, nghiên cứu việc tái sử dụng nước thải đã qua xử lý tại các trạm xử lý nước thải để phục vụ mục đích tưới cây, vệ sinh đường phố.

 

Ảnh minh họa

 

     UBND TP giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở TN&MT và các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc đấu nối, xả nước thải tại các công trình xây dựng (nước thải, nước ngầm trong quá trình thi công công trình…), nhất là tại các khu vực ven biển. Ban quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai Dự án Cải thiện môi trường nước và các dự án xử lý nước thải, báo cáo UBND TP.

     Liên quan đến quy hoạch thoát nước TP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đề xuất đầu tư các trạm xử lý nước thải trên địa bàn, UBND TP yêu cầu các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, TN&MT, Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên, Công ty Thoát nước và xử lý nước thải, các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện.

 

Uyên Hoàng

Thống kê

Lượt truy cập: 5323163