--%>

     UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành văn bản quy định xử lý đối với các hành vi thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định.

     Theo đó, UBND TP. Đà Nẵng giao Sở TN&MT chủ trì phối hợp với UBND các quận, huyện rà soát, bố trí đầy đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy kín tại nơi công cộng, đồng thời phối hợp với Công an TP, UBND các quận, huyện và các đơn vị chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, xử phạt theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử phạt theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT đối với các hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định.

 

Người dân Đà Nẵng xếp hàng chờ mua khẩu trang phòng bệnh Covid - 19

 

     Sở Y tế TP chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện tăng cường các biện pháp truyền thông; hướng dẫn người dân cách tháo bỏ khẩu trang đúng cách vào thùng đựng chất thải có nắp đậy kín theo quy định; rửa sạch tay nhằm góp phần đảm bảo hiệu quả công tác phòng chống dịch, BVMT.

     Trước đó, để chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh do Covid - 19, Sở TN&MT TP. Đà Nẵng đã yêu cầu Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng kiểm tra vùng đang đổ chất thải sinh hoạt, đảm bảo không để tình trạng khẩu trang sau sử dụng vứt thải bừa bãi tại khu vực bãi rác Khánh Sơn. Đồng thời, ban hành phương án đổ rác, san gạt phù hợp để người nhặt rác, người lao động tránh tiếp cận với khẩu trang thải hoặc các vật dụng có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

 

Châu Long

Thống kê

Lượt truy cập: 1380524