--%>

     Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa gửi thư cho Giám đốc Quốc gia Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) Việt Nam đồng ý tham gia Chương trình “TP Xanh quốc tế 2017 - 2018” do WWF đề nghị vào giữa tháng 8/2016.

 

 

     Theo Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Đà Nẵng đang triển khai Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - TP môi trường” đến năm 2020 tại Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 21/8/2008.
     Việc tham gia Chương trình “Thành phố Xanh quốc tế 2017 - 2018” nhằm cắt giảm khí thải nhà kính trong hoạt động vận tải phù hợp với chủ trương và định hướng của TP. Vì vậy, TP rất mong nhận được sự hỗ trợ của WWF Việt Nam trong quá trình đăng ký tham gia Chương trình cũng như trong giai đoạn thực hiện năm 2017 - 2018.

 

Phạm Đình

Thống kê

Lượt truy cập: 2769873