--%>

    Ban quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng cho biết, cuối tháng 12/2018, các đơn vị nhà thầu sẽ khởi công 2 gói thầu xây lắp tuyến ống thoát nước thải mạng cấp 3, đấu nối hộ gia đình khu vực ven biển Mỹ Khê và Mỹ An.

   Theo đó, dự án thực hiện trên phạm vi khu vực có tổng diện tích 363 ha ở các phường An Hải Bắc, An Hải Đông, Phước Mỹ (quận Sơn Trà) và phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn).

    Hai gói thầu nói trên có giá trị 215,6 tỷ đồng gồm các hạng mục xây dựng các tuyến ống cấp 3 với tổng chiều dài 49,8 km, cải tạo 12 km mương thoát nước thải; xây dựng 130 hố đấu nối để thu nước thải ra tuyến ống mạng cấp 3 và xây mới 6.795 hố đấu nối từ ống thoát nước thải hộ gia đình ra đến tuyến ống mạng cấp 3 và cải tạo đấu nối thoát nước thải cho 255 hộ gia đình.

 

 

   Ngoài 2 gói thầu trên, hiện Ban quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên cũng đang hoàn tất các thủ tục để khởi công gói thầu xây dựng tuyến ống thu gom nước thải, tuyến ống truyền tải mạng cấp 1, 2 và trạm bơm nước thải khu vực Mỹ An - Mỹ Khê (thu gom nước thải đấu nối từ tuyến ống mạng cấp 3 về trạm bơm và chuyển tải về trạm xử lý nước thải) vào đầu năm 2019. Gói thầu có giá trị 463 tỷ đồng, gồm các hạng mục xây dựng các tuyến ống tự chảy cấp 1, cấp 2 với tổng chiều dài 26 km; xây dựng các tuyến ống áp lực chuyển tải nước thải với tổng chiều dài 5,3 km với đường kính ống từ 400 - 650 mm; xây dựng và lắp đặt 4 trạm bơm nước thải với công suất từ 718 - 1.789 m3/giờ.

 

Thu Hằng

Thống kê

Lượt truy cập: 2893068