--%>

     Ngày 14/10/2019, UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quyết định số 4647/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1:500 Nhà máy xử lý rác (XLR) tại khu vực bãi rác Khánh Sơn. Theo đó, tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch là 1.449.269 m2, bao gồm diện tích quy hoạch 89.382 m2 và diện tích trong khoảng cách an toàn về môi trường là 1.359.887 m2. Trong đó, riêng diện tích Nhà máy XLR là 69.754 m2, công suất xử lý dự kiến khoảng 1.000 tấn/ngày đêm.

     Các phân khu chức năng tại khu vực bãi rác gồm: Khu nhà điều hành, Khu Nhà máy XLR, Khu đốt rác thải y tế, Khu phân bùn bể phốt và chất thải nguy hại. Đáng chú ý, hệ thống nước thải sinh hoạt, nước rỉ rác... phát sinh từ dự án phải được thu gom xử lý đảm bảo độ sạch theo quy định trước khi xả ra môi trường. 

     Tổng nhu cầu dùng nước cấp cho công trình là 160 m3/ngày. Tổng nhu cầu cấp nước làm mát dây chuyền đốt rác: 3.050 m3/ngày. Nguồn nước cấp cho công trình Nhà máy XLR thải: Đấu nối từ tuyến ống D110 HDPE hiện trạng trên vỉa hè tuyến đường Hoàng Văn Thái; nguồn cấp cho hệ thống sản xuất (làm mát dây chuyền công nghệ…) dự kiến lấy từ sông Túy Loan, hồ Trước Đông… hoặc khai thác nước ngầm.  

     Tổng công suất cấp điện  của dự án là 1.093 KVA, thông qua đường dây hạ thể 0,4KV cấp nguồn cho tủ điện chiếu sáng gần khu vực thiết kế; nguồn cấp cho Nhà máy sẽ được cấp từ dây chuyền sản xuất: Đốt - phát điện.

     UBND TP yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Phát triển đô thị cung cấp hồ sơ quy hoạch được phê duyệt cho các đơn vị, tổ chức lập các thủ tục đầu tư xây dựng tiếp theo đúng quy định. UBND TP giao UBND quận Liên Chiểu phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng và các đơn vị liên quan tổ chức cắm mốc theo quy hoạch được duyệt và bàn giao mốc giới, niêm yết và công bố công khai quy hoạch được duyệt theo quy định. 

     Sở TN&MT đề xuất phương án xử lý chất thải nguy hại, phân bùn bể phốt, chất thải Y tế do phải phá dở các khu xử lý hiện trạng đang hoạt động trong quá trình triển khai dự án. Đồng thời, đưa phương án cấp nước, cấp điện của dự án vào tiêu chí đấu thầu dự án.

 

Phương Anh

 

Thống kê

Lượt truy cập: 2680264