--%>

     Các trạm này sẽ giám sát chất lượng nước, hoạt động xả thải của các cơ sở sản xuất công nghiệp cũng như cảnh báo ô nhiễm sông, hồ tự nhiên.

     Đầu tháng 2/2018, Chi cục BVMT TP. Đà Nẵng đã tiếp nhận 8 trạm quan trắc môi trường nước (hoạt động bằng năng lượng mặt trời), trị giá hơn 10 tỉ đồng.

 

4 trong số 8 thiết bị quan trắc môi trường nước

 

     Các trạm quan trắc với cảm biến có độ chính xác cao nhập khẩu từ Mỹ sẽ được lắp đặt tại tất cả các hồ, kênh chứa nước có trên địa bàn như hồ công viên 29/3, hồ Xuân Hà A, kênh Phú Lộc. 

     Các trạm này sẽ giám sát chất lượng nước, đánh giá chất lượng nước thải công nghiệp, giám sát hoạt động xả thải của các cơ sở sản xuất công nghiệp cũng như cảnh báo ô nhiễm sông, hồ tự nhiên... nhằm BVMT nguồn nước.

     Trước mắt, trong năm 2018 sẽ có 4 trạm quan trắc được đưa vào hoạt động.

 

Minh Hương

Thống kê

Lượt truy cập: 2826305