Banner trang chủ

Đảm bảo thu gom, xử lý chất thải trong phòng, chống dịch đúng lịch trình, chủng loại

13/09/2021

     Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 31/8/2021 về việc tổ chức thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

    Theo Kế hoạch, Sở TN&MT là cơ quan thường trực, giúp UBND Thành phố đôn đốc, hướng dẫn trong công tác BVMT; thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh trong hoạt động phòng, chống, điều trị người bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố; phối hợp với Sở Y tế kịp thời nắm bắt, cập nhật diễn biến dịch bệnh và các kịch bản kích hoạt phòng, chống dịch bệnh để lập các phương án ứng phó, huy động các cơ sở xử lý tham gia thu gom, xử lý chất thải.

Xử lý chất thải phát sinh do dịch Covid-19

     Sở Y tế thường xuyên tổng hợp số liệu các điểm/khu cách ly và điều trị người bệnh, thông tin đến Sở TN&MT để kịp thời phân luồng, giám sát đơn vị thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải Covid-19 phát sinh; hướng dẫn, tuyên truyền, giám sát việc phân loại chất thải lây nhiễm tại các cơ sở y tế bảo đảm phân loại triệt để; phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, UBND các quận, huyện, thị xã nơi có cơ sở cách ly, thu dung, điều trị người bệnh Covid-19 trong công tác phân loại, lưu giữ, bàn giao chất thải lây nhiễm tại cơ sở cho đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại lây nhiễm...

     Các đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại chủ động xây dựng phương án giao nhận chất thải, quy trình khử khuẩn thiết bị, phương tiện vận chuyển, xử lý đối với các chất thải tiếp nhận tại các cơ sở cách ly, thu dung, điều trị người bệnh; thực hiện nghiêm túc và kịp thời việc thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại lây nhiễm theo đúng lịch trình, đúng chủng loại, phương tiện vận chuyển chuyên dụng, quy trình xử lý theo đúng giấy phép xử lý chất thải nguy hại đã được Bộ TN&MT cấp phép; cung cấp túi đựng chất thải lây nhiễm, thiết bị thu gom, phân loại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho người cách ly tại khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú, khu vực phong tỏa chống dịch Covid-19...

An Bình

Ý kiến của bạn